Aktivity ČSO proti plošné aplikaci jedů proti hrabošům

Vážení členové ČSPE,

Jak jste zřejmě zaznamenali z medií, Ministerstvo zemědělství nedávno opět povolilo plošnou aplikaci jedů proti hlodavcům. V září loňského roku, při předchozí výjimce plošného trávení, vydala ČSPE stanovisko k celé problematice (http://www.cspe.cz/stanovisko-ceske-spolecnosti-pro-ekologii-k-rozhodnut...). To mělo ohlas v mediích i na příslušných ministerstvech a společně s intenzivní snahou dalších společností a nevládních i vládních organizací vedla ke zrušení výjimky. Při současném obnovení "kauzy Stutox" se výbor ČSPE shodl, že vydávat nové stanovisko není nutné, protože od předchozího nedošlo k významným změnám a toto je stále aktuální. Celou kauzu však stále pokládáme za vysoce vážnou, a proto podporujeme jakékoliv snahy rozhodnutí MZe opět zvrátit. Svým členům proto doporučujeme seznámit se s aktivitami České společnosti ornitologické a dle svého uvážení podpořit její snahy: https://www.birdlife.cz/ministr-toman-povoli-rozsypavani-jedu-po-polich/ Zároveň vyzýváme členy ČSPE, aby se na výbor neváhali obrátit s nápady na další činoost nejen v této kauze.

S pozdravem za výbor ČSPE,
Robert Tropek

© CSPE 2011 | web development Squelle Group | grafika Studio ILLEK | powered by Drupal