AOPK ČR hledá botaniky na aktualizaci mapování biotopů

 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR zve botaniky, aby se zapojili do aktualizace mapování biotopů. Data z mapování biotopů poskytla informace pro vymezení evropsky významných lokalit, slouží také jako důležitý zdroj údajů o vegetačním pokryvu celé republiky. Na mapování biotopů z let 2000-2005 navázala jeho aktualizace. Ta je z větší části zajišťována externími botaniky, kteří se do aktualizací zapojují skrze veřejnou zakázku.

Výzva k podávání nabídek do veřejné zakázky na příští sezonu bude uveřejněna do konce tohoto roku na portálu NEN (https://nen.nipez.cz/ – seznam zadávacích postupů). Do veřejné zakázky se může zapojit každý, kdo má dostatečnou kvalifikaci (zkušenosti s aktualizací mapování biotopů v uplynulých pěti letech, botanické průzkumy, průzkum prováděný v rámci obhájené diplomové práce zaměřené na botaniku a podobně na ploše cca 10 km2) a příslušné oprávnění k podnikání.

Příliv nových botaniků je vítaný, nováčkům poskytujeme všechny relevantní informace a v případě zájmu zajistíme i vstupní školení. Pro další informace se můžete obrátit na koordinátorku mapování biotopů Mgr. Pavlu Trachtovou (pavla [dot] trachtovaatnature [dot] cz).

© CSPE 2011 | web development Squelle Group | grafika Studio ILLEK | powered by Drupal