Archiv novinek

Volby výboru a revizní komise ČSPE na období 2019-2023

 

Vážení členové České společnosti pro ekologii,

právě probíhají volby nového výboru a revizní komise společnosti na období 2019-2023.  

Hlasovat můžete ZDE.

Volby výboru ČSPE

Vážení členové České společnosti pro ekologii,

jak jsme již dříve avizovali, proběhnou letos volby výboru společnosti. Chtěl bych Vás proto jménem současného výboru požádat, aby jste navrhli kandidáty na členy nového výboru.

 

Kandidáty prosím navrhujte do 22. 7. 2019, buď na email společnosti (infoatcspe [dot] cz), nebo na email tajemníka (ondrej [dot] mudrakatcentrum [dot] cz). Podmínkou volby samozřejmě je, aby kandidát se svou nominací souhlasil.

 

Volby budou probíhat od srpna do 4. záři, kdy proběhne valné shromáždění společnosti v rámci konference Ekologie 2019 v Olomouci (viz http://www.cspe.cz/konference-ekologie-2019-4-69-2019). Výsledky voleb budou vyhlášeny na valném shromáždění. Jako v minulých volbách se bude volit přes web ČSPE. O otevření hlasovacího formuláře budete včas informováni.

 

Zároveň bych Vás chtěl požádat, pokud by jste chtěli diskutovat na valném shromáždění nějaké důležité téma, aby jste je do 22. 7. 2019 navrhli na výše uvedené emaily jako bod k projednání.

 

S pozdravem,

Ondřej Mudrák

tajemník společnosti

Pozice, vědecký pracovník, ČZU

Katedra botaniky, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení místa:

 

Vědecký, výzkumný a vývojový pracovník na katedru botaniky a fyziologie rostlin.

 

Více informací najdete ZDE

15th EEF Congress, 29. 7. - 2. 8. 2019, Lisbon, Portugal

Evropská ekologická federace, jejíž je ČSPE členem, pořádá od 29. 7. do 2. 8. v Lisabonu (Portugalsko) kongres.

Více informací najdete na:

https://eeflisbon2019.org/en

Nové PhD pozice - výzkumná skupina Spatial Science in Ecology and Environment, FŽP ČZU v Praze

Skupina Spatial Science in Ecology and Environment, Fakulta životního prostředí ČZU v Praze, hledá uchazeče o PhD studium pro následující témata výzkumu:

  1. Indices based on Earth observation data as indicators of avian/plant diversity and distribution at multiple scales.
  2. Sentinel and UAS-borne data for improving NATURA 2000 habitat mapping.
  3. Development of methods for monitoring of cryosphere using microwave and optical satellite systems.
  4. Analysis of mass wasting and erosion dynamics in semi-arid areas from historical and modern satellite data.
  5. Remote Sensing for monitoring of measures supporting water retention.

Více informací  ZDE.

Placená PhD pozice, dynamika půdního uhlíku

Ústav pro životní prostředí UK a výzkumná infrastruktura SoWa nabízení  PhD pozici zabývající se mechanismy akumulace a stabilizace půdní organické hmoty.  Podrobnosti najdete ZDE.

AOPK ČR hledá statistika

AOPK ČR hledá schopného statistika, ideálně i se základem v oboru biologie (vegetace, rostlinné nebo živočišné druhy; není ale podmínkou).

 

Je to možnost pracovat na věcech, které budou mít opravdový dopad na podobu ochrany přírody v ČR. Jedná se o pracovní místo na dobu určitou (do 11/2023). Hlásit se je možné do 20. dubna.
 

Podrobnosti najdete zde:

http://www.ochranaprirody.cz/res/archive/414/068278.pdf?seek=1552040108

(nebo totéž: www.nature.cz - volná místa - ústředí - "biostatistik - analytik").

Ke stažení: 

Ekologické semináře, Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vás zve na ekologické semináře.

Program seminářů najdete v ZDE.

Volná pozice PhD studenta, Lleida University (Španělsko)

Na Lleida University (Španělsko) je volná pozice PhD studenta. Téma práce je ekologie hub v lesních ekosystémech. Případní zájemci se mohou hlásit do 31. 1. 2019.

 

Více informací naleznete ZDE.

AOPK ČR hledá botaniky na aktualizaci mapování biotopů

 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR zve botaniky, aby se zapojili do aktualizace mapování biotopů. Data z mapování biotopů poskytla informace pro vymezení evropsky významných lokalit, slouží také jako důležitý zdroj údajů o vegetačním pokryvu celé republiky. Na mapování biotopů z let 2000-2005 navázala jeho aktualizace. Ta je z větší části zajišťována externími botaniky, kteří se do aktualizací zapojují skrze veřejnou zakázku.

Výzva k podávání nabídek do veřejné zakázky na příští sezonu bude uveřejněna do konce tohoto roku na portálu NEN (https://nen.nipez.cz/ – seznam zadávacích postupů). Do veřejné zakázky se může zapojit každý, kdo má dostatečnou kvalifikaci (zkušenosti s aktualizací mapování biotopů v uplynulých pěti letech, botanické průzkumy, průzkum prováděný v rámci obhájené diplomové práce zaměřené na botaniku a podobně na ploše cca 10 km2) a příslušné oprávnění k podnikání.

Příliv nových botaniků je vítaný, nováčkům poskytujeme všechny relevantní informace a v případě zájmu zajistíme i vstupní školení. Pro další informace se můžete obrátit na koordinátorku mapování biotopů Mgr. Pavlu Trachtovou (pavla [dot] trachtovaatnature [dot] cz).

EKOLOGIE 2019, 7. konference České společnosti pro ekologii, Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc

V příštím roce se bude konat v pořadí již sedmá konference České společnosti pro ekologii. Tentokrát se bude konat 4.–6. 9. 2019 v Olomouci. Spoluorganizátor konference je Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Jazykem konference bude jak čeština, tak i angličtina.

 

Více informací najdete ZDE.

Cena Votěcha Jarošíka za vynikající studentskou publikaci v r. 2017 udělena

Více informací ZDE

Ekologické semináře na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity

 

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity srdečně zve na Ekologické semináře.

Program je ZDE

Exkurze: Přírodní klenot štěrkopískové náplavy Labe. Jak aktuální je výstavba plavebního stupně?

Česká společnost pro ekologii  a Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích srdečně zvou na exkurzi:

 

Přírodní klenot štěrkopískové náplavy Labe

Jak aktuální je výstavba plavebního stupně?

 

která se koná dne 3. 11. 2018.

 

V plánu je návštěva Evropsky významné lokality Porta Bohemica s unikátními štěrkopískovými náplavy, kterým hrozí zničení výstavbou plavebního stupně za účelem splavnění Labe. Ministerstvo dopravy kvůli nedostatku vody v Labi v důsledku sucha prohlašuje výstavbu jezů za veřejný zájem převažující nad ochranou přírody. Naším průvodcem na exkurzi bude ředitel odboru ochrany přírody Ing. Petr Bauer z NP České Švýcarsko, který se problematikou náplavů dlouhodobě zabývá. Když se zadaří, uvidíme i kriticky ohrožený drobnokvět pobřežní na jeho posledních lokalitách v ČR.

 

Více informací naleznete ZDE.

Ústředí AOPK hledá nového kolegu – bryolog, lichenolog, či mykolog

Ústředí AOPK hledá nového kolegu - bryologa nebo lichenologa (resp. může mít i specializaci na houby). Náplní práce je koordinace mapování a monitoringu evropsky významných druhů mechorostů a lišejníků, příprava hodnotících zpráv podle směrnice o stanovištích a expertní činnost v dalších úlohách, které se ad hoc objevují. Trochu terénní práce. Výkon státní správy minimálně, je to spíš odborná práce. Příjemné pracovní prostředí, kolegové jsou vstřícní a mají smysl pro humor.

Jedná se o služební místo, tj. v režimu státní služby, na dobu neurčitou, poloviční úvazek. Deadline pro podání přihlášek je 4. října 2018. Výběrové řízení je popsáno zde: http://www.ochranaprirody.cz/res/archive/403/065374.pdf?seek=1536158499 (totéž www.nature.cz - O AOPK ČR - volná místa - ústředí). Kvalifikované zájemce vřele uvítáme. Kdo má zájem, nechť se prosím hlásí způsobem popsaným v inzerátu.

Global Biodiversity Conservation Conference, 25.-26. září 2018, Praha

Vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na konferenci s názvem 

 

Global Biodiversity Conservation Conference

 

pořádanou Českou koalicí pro ochranu biodiverzity, Fakultou tropického zemědělství, Fakultou životního prostředí a Fakultou agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU ve spolupráci s dalšími partnery, která se uskuteční

ve dnech 25.-26. září 2018 v Praze, v kongresovém sále SIC v areálu České zemědělské Univerzity (Kamýcká 129, 165 00 Praha 6 - Suchdol)

Cílem konference je vytvořit efektivní dialog mezi odborníky z řad akademiků, neziskových organizací, státní sféry, soukromého sektoru a širokou veřejností a hledat společně řešení na otázky praktické ochrany biodiverzity u nás i ve světě. Současné poznatky a praktické příklady z projektů Vás provedou evropskou krajinou a tropickými oblastmi Latinské Ameriky, Jihovýchodní Asie i Afriky s důrazem na následující tématické okruhy; zásahy člověka do krajiny a jejich vliv na biodiverzitu, využití moderních technologií v ochraně biodiverzity a boj proti wildlife crime.

Chcete si rozšířit obzory, sami vyrazit do terénu, svůj tým posílit o nové kolegy, či představit vlastní výzkumný projekt týkající se ochrany biodiverzity ať už formou posteru či diskuze?  Zaregistrujte se včas na konferenci na http://www.gbcc-conference.org/cs/registrace/

Konferenčním jazykem bude převážně angličtina, proto prosím informaci šiřte i mezi své zahraniční kolegy. 

Více informací na:

Webhttp://www.gbcc-conference.org

Facebook: https://www.facebook.com/GlobalBiodiversityConservationConference/

Facebook událost: https://www.facebook.com/events/2158085341092256/

Email: infoatgbcc-conference [dot] org

 

Global Biodiversity Conservation Conference
25.-26.9. 2018, Prague

http://www.gbcc-conference.org/

Ecology seminar

Each Tuesday at 4.15 pm, from 20th March, University of South Bohemia The Department of Botany, invites colleagues to attend the weekly seminars to be given (in English) by a number of prominent colleagues. The program will be updated on the webpage of the department (http://botanika.prf.jcu.cz/seminareEco.php).

 

Program is here

Katedra ekologie lesa, Fakulta lesnická a dřevařská, ČZU, nabízí doktorandskou pozici.

Více informací ZDE

Ke stažení: 

Nabídka dvou pracovních míst na AOPK

Ústředí AOPK v Praze na Chodově hledá 2 nové kolegy – věcné garanty právě začínajícího projektu – zoologa a botanika. Náplní jejich práce bude dílem odborné posouzení kvality dat sbíraných v projektu a jejich hodnocení, dílem organizační a administrativní zajištění spolupráce s externími monitorovateli - uzavírání smluv, formální přebírání díla. Projekt "Monitoring a mapování vybraných druhů a inventarizace maloplošných chráněných území" je financován z OPŽP po dobu 6 let. Jedná se o služební místa, tj. v režimu státní služby, na dobu určitou oněch 6 let, obě místa na plný úvazek, pracoviště Praha Chodov. Deadline pro podání přihlášek je 3. ledna 2017, předpokládaný nástup co nejdříve. Detaily výběrových řízení jsou zde:

 

zoolog - http://www.ochranaprirody.cz/res/archive/374/060831.pdf?seek=1511788873

 

botanik - http://www.ochranaprirody.cz/res/archive/374/060889.pdf?seek=1511858957

 

nebo totéž www.nature.cz - O AOPK ČR - volná místa - ústředí - služební místa Odborný rada - Krajinný ekolog (věcný garant projektu - botanik/zoolog)

 

Vedle těchto dvou pozic AOPK hledá také projektového garanta, který bude zodpovědný za koordinaci celého projektu: http://www.ochranaprirody.cz/res/archive/374/060830.pdf?seek=1511788845.

 

Kvalifikovaní uchazeči jsou velmi žádáni. Kdo má zájem, nechť se prosím hlásí způsobem popsaným v inzerátu.

Pozice v European Environment Agency (Kodaň, Dánsko)

European Environment Agency shání pracovníka – projektového manažera, viz:

 https://www.eea.europa.eu/about-us/jobs/eeavacancy.2017-11-17.4780259305.

Hlavní pracovní náplní je konsolidace informací o biodiverzitě členských států EEA (tj. EU + některé další).

Pozice na AOPK – garant monitoringu a mapování bezobratlých (vyjma hmyzu)

Na ústředí AOPK v Praze na Chodově hledají kolegu - garanta monitoringu a mapování bezobratlých (vyjma hmyzu).

 

Náplní práce je koordinovat celostátní sběr dat, odborně posoudit a zpracovat získaná data. Samozřejmostí je přístup do Nálezové databáze ochrany přírody. Jedná se o služební místo, tj. v režimu státní služby, na dobu neurčitou, poloviční úvazek. Deadline pro podání přihlášek je bohužel krátký - příští pondělí 27.11. 2017.

 

Výběrové řízení je popsáno zde:

http://www.ochranaprirody.cz/res/archive/373/059973.pdf?seek=1510841211

(totéž www.nature.cz - O AOPK ČR - volná místa - ústředí).

Kvalifikovaní zájemci jsou vřele vítáni.

Národní park Thayatal (Rakousko) hledá zaměstnance.

Více informací naleznete ZDE.

 

Pozice vedoucí odboru ekologie krajiny

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí odboru ekologie krajiny – senior researcher.

Žádat o pozice je možné do 15. 11. 2017.

Více informací naleznete v příloze (níže).

Ke stažení: 

Granty hlavního města Prahy

 

Hlavní město Praha vyhlašuje grantový program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2018 (s ukončením realizace v roce 2019).

 

Mimo jiné je finanční podporu možné čerpat pro různé biologické průzkumy a další projekty vedoucí k podpoře ochrany přírody na území města.

 

Přijímání žádostí je od 4. 12. 2017 do 14. 12. 2017.

 

Více informací naleznete v přiložených souborech (níže) nebo na:

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/dotace_a_granty/mestske_granty/zivotni_prostredi_a_energetika/index.html#granty_ZP

Les jako součást krajiny a zdroj poznání – seminář v pátek 3. listopadu 2017

Botanický ústav AV ČR ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, Sociologickým ústavem AV ČR, Ústavem státu a práva AV ČR a Komisí pro životní prostředí AV ČR si Vás dovolují pozvat na diskusní seminář probíhající pod záštitou Strategie AV 21 a Platformy pro krajinu. Setkání se koná v Rytířském sále Průhonického zámku v pátek 3. listopadu 2017 (14:00–18:30). Následující den proběhne autobusová exkurze, která bude zdarma pro účastníky pátečního semináře do naplnění kapacity 45 míst. Program naleznete zde, registraci zde. Na obě akce je nutná rezervace do 27. října 2017.

Vítězné studenstké přednášky a postery na konferenci Ekologie 2017

Přednášky:

1. místo: Daniel Souto-Vilarós: Border Control: Maintaining species boundaries through pollinator attracting cues

2. místo: Jindřich Prach: Středoevropský glaciál jako zalesněná krajina?

sdílené 3. místo: Jana Duchoslavová: Klonální rostliny ve stínu: vyrovnávat nebo utéct?

                           Vojtěch Kubelka: Nest predation in shorebirds: a global perspective

 

Postery:

1. místo: Klára Pyšková: Camera traps in mammal research: a carnivore study

2. místo: Lucie Vebrová: Drivers of flight activity patterns in chironomids

3. místo: Tereza Rutová: Kryptická diverzita československých blešivců

 

 

Ecological seminar

Each Tuesday at 4.15 pm, From October 3rd, University of South Bohemia

The Department of Botany, invites colleagues to attend the weekly seminars to be given (in English) by a number of prominent colleagues. The program will be updated on the webpage of the Department of Botany (http://botanika.prf.jcu.cz/seminareEco.php)

Ke stažení: 

Bulletin ČSPE

Právě vyšlo nové číslo Bulletinu České společnosti pro ekologii, ke stažení je zde.

Konference Ekologie 2017

Aktuální informace ke konferenci České společnosti pro ekologie najdete zde.

Prohlášení Evropské ekologické federace

Výbor společnosti se připojil k následujícímu prohlášení Evropské ekologické federace, jíž je Česká společnost pro ekologii členem.

 

 

Dear EEF member Societies and European ecologists,

 

There are times when scientific societies need clearly to affirm the universality and consistency of their science. With the European Union facing the departure of the UK and decreasing consensus in other European countries, it seems such a time for our society. On behalf of the EEF Board and Council, I would like to assure everybody that the European Ecological Federation represents the scientific ecological community of the whole Europe and that we will continue to put all our efforts into working with you and on your behalf in order to strengthen ecological science in your country and the whole of Europe, no matter what happens. We will dedicate more energy than ever before to our mission, providing a forum for effective communication throughout the community of ecological scientists, disseminating ecological knowledge, acting as reliable advisors in the field of public policy, and promoting collaborative activities. We shall not cease to campaign for greater public support for the science of ecology and to encourage and help young ecologists in the early stages of their careers.

 

Sincerely,

Alberto Basset

President

© CSPE 2011 | web development Squelle Group | grafika Studio ILLEK | powered by Drupal