Archiv novinek

Ústředí AOPK hledá nového kolegu – bryolog, lichenolog, či mykolog

Ústředí AOPK hledá nového kolegu - bryologa nebo lichenologa (resp. může mít i specializaci na houby). Náplní práce je koordinace mapování a monitoringu evropsky významných druhů mechorostů a lišejníků, příprava hodnotících zpráv podle směrnice o stanovištích a expertní činnost v dalších úlohách, které se ad hoc objevují. Trochu terénní práce. Výkon státní správy minimálně, je to spíš odborná práce. Příjemné pracovní prostředí, kolegové jsou vstřícní a mají smysl pro humor.

Jedná se o služební místo, tj. v režimu státní služby, na dobu neurčitou, poloviční úvazek. Deadline pro podání přihlášek je 4. října 2018. Výběrové řízení je popsáno zde: http://www.ochranaprirody.cz/res/archive/403/065374.pdf?seek=1536158499 (totéž www.nature.cz - O AOPK ČR - volná místa - ústředí). Kvalifikované zájemce vřele uvítáme. Kdo má zájem, nechť se prosím hlásí způsobem popsaným v inzerátu.

Global Biodiversity Conservation Conference, 25.-26. září 2018, Praha

Vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na konferenci s názvem 

 

Global Biodiversity Conservation Conference

 

pořádanou Českou koalicí pro ochranu biodiverzity, Fakultou tropického zemědělství, Fakultou životního prostředí a Fakultou agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU ve spolupráci s dalšími partnery, která se uskuteční

ve dnech 25.-26. září 2018 v Praze, v kongresovém sále SIC v areálu České zemědělské Univerzity (Kamýcká 129, 165 00 Praha 6 - Suchdol)

Cílem konference je vytvořit efektivní dialog mezi odborníky z řad akademiků, neziskových organizací, státní sféry, soukromého sektoru a širokou veřejností a hledat společně řešení na otázky praktické ochrany biodiverzity u nás i ve světě. Současné poznatky a praktické příklady z projektů Vás provedou evropskou krajinou a tropickými oblastmi Latinské Ameriky, Jihovýchodní Asie i Afriky s důrazem na následující tématické okruhy; zásahy člověka do krajiny a jejich vliv na biodiverzitu, využití moderních technologií v ochraně biodiverzity a boj proti wildlife crime.

Chcete si rozšířit obzory, sami vyrazit do terénu, svůj tým posílit o nové kolegy, či představit vlastní výzkumný projekt týkající se ochrany biodiverzity ať už formou posteru či diskuze?  Zaregistrujte se včas na konferenci na http://www.gbcc-conference.org/cs/registrace/

Konferenčním jazykem bude převážně angličtina, proto prosím informaci šiřte i mezi své zahraniční kolegy. 

Více informací na:

Webhttp://www.gbcc-conference.org

Facebook: https://www.facebook.com/GlobalBiodiversityConservationConference/

Facebook událost: https://www.facebook.com/events/2158085341092256/

Email: infoatgbcc-conference [dot] org

 

Global Biodiversity Conservation Conference
25.-26.9. 2018, Prague

http://www.gbcc-conference.org/

Ecology seminar

Each Tuesday at 4.15 pm, from 20th March, University of South Bohemia The Department of Botany, invites colleagues to attend the weekly seminars to be given (in English) by a number of prominent colleagues. The program will be updated on the webpage of the department (http://botanika.prf.jcu.cz/seminareEco.php).

 

Program is here

Katedra ekologie lesa, Fakulta lesnická a dřevařská, ČZU, nabízí doktorandskou pozici.

Více informací ZDE

Ke stažení: 

Nabídka dvou pracovních míst na AOPK

Ústředí AOPK v Praze na Chodově hledá 2 nové kolegy – věcné garanty právě začínajícího projektu – zoologa a botanika. Náplní jejich práce bude dílem odborné posouzení kvality dat sbíraných v projektu a jejich hodnocení, dílem organizační a administrativní zajištění spolupráce s externími monitorovateli - uzavírání smluv, formální přebírání díla. Projekt "Monitoring a mapování vybraných druhů a inventarizace maloplošných chráněných území" je financován z OPŽP po dobu 6 let. Jedná se o služební místa, tj. v režimu státní služby, na dobu určitou oněch 6 let, obě místa na plný úvazek, pracoviště Praha Chodov. Deadline pro podání přihlášek je 3. ledna 2017, předpokládaný nástup co nejdříve. Detaily výběrových řízení jsou zde:

 

zoolog - http://www.ochranaprirody.cz/res/archive/374/060831.pdf?seek=1511788873

 

botanik - http://www.ochranaprirody.cz/res/archive/374/060889.pdf?seek=1511858957

 

nebo totéž www.nature.cz - O AOPK ČR - volná místa - ústředí - služební místa Odborný rada - Krajinný ekolog (věcný garant projektu - botanik/zoolog)

 

Vedle těchto dvou pozic AOPK hledá také projektového garanta, který bude zodpovědný za koordinaci celého projektu: http://www.ochranaprirody.cz/res/archive/374/060830.pdf?seek=1511788845.

 

Kvalifikovaní uchazeči jsou velmi žádáni. Kdo má zájem, nechť se prosím hlásí způsobem popsaným v inzerátu.

Pozice v European Environment Agency (Kodaň, Dánsko)

European Environment Agency shání pracovníka – projektového manažera, viz:

 https://www.eea.europa.eu/about-us/jobs/eeavacancy.2017-11-17.4780259305.

Hlavní pracovní náplní je konsolidace informací o biodiverzitě členských států EEA (tj. EU + některé další).

Pozice na AOPK – garant monitoringu a mapování bezobratlých (vyjma hmyzu)

Na ústředí AOPK v Praze na Chodově hledají kolegu - garanta monitoringu a mapování bezobratlých (vyjma hmyzu).

 

Náplní práce je koordinovat celostátní sběr dat, odborně posoudit a zpracovat získaná data. Samozřejmostí je přístup do Nálezové databáze ochrany přírody. Jedná se o služební místo, tj. v režimu státní služby, na dobu neurčitou, poloviční úvazek. Deadline pro podání přihlášek je bohužel krátký - příští pondělí 27.11. 2017.

 

Výběrové řízení je popsáno zde:

http://www.ochranaprirody.cz/res/archive/373/059973.pdf?seek=1510841211

(totéž www.nature.cz - O AOPK ČR - volná místa - ústředí).

Kvalifikovaní zájemci jsou vřele vítáni.

Národní park Thayatal (Rakousko) hledá zaměstnance.

Více informací naleznete ZDE.

 

Pozice vedoucí odboru ekologie krajiny

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí odboru ekologie krajiny – senior researcher.

Žádat o pozice je možné do 15. 11. 2017.

Více informací naleznete v příloze (níže).

Ke stažení: 

Granty hlavního města Prahy

 

Hlavní město Praha vyhlašuje grantový program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2018 (s ukončením realizace v roce 2019).

 

Mimo jiné je finanční podporu možné čerpat pro různé biologické průzkumy a další projekty vedoucí k podpoře ochrany přírody na území města.

 

Přijímání žádostí je od 4. 12. 2017 do 14. 12. 2017.

 

Více informací naleznete v přiložených souborech (níže) nebo na:

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/dotace_a_granty/mestske_granty/zivotni_prostredi_a_energetika/index.html#granty_ZP

Les jako součást krajiny a zdroj poznání – seminář v pátek 3. listopadu 2017

Botanický ústav AV ČR ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, Sociologickým ústavem AV ČR, Ústavem státu a práva AV ČR a Komisí pro životní prostředí AV ČR si Vás dovolují pozvat na diskusní seminář probíhající pod záštitou Strategie AV 21 a Platformy pro krajinu. Setkání se koná v Rytířském sále Průhonického zámku v pátek 3. listopadu 2017 (14:00–18:30). Následující den proběhne autobusová exkurze, která bude zdarma pro účastníky pátečního semináře do naplnění kapacity 45 míst. Program naleznete zde, registraci zde. Na obě akce je nutná rezervace do 27. října 2017.

Vítězné studenstké přednášky a postery na konferenci Ekologie 2017

Přednášky:

1. místo: Daniel Souto-Vilarós: Border Control: Maintaining species boundaries through pollinator attracting cues

2. místo: Jindřich Prach: Středoevropský glaciál jako zalesněná krajina?

sdílené 3. místo: Jana Duchoslavová: Klonální rostliny ve stínu: vyrovnávat nebo utéct?

                           Vojtěch Kubelka: Nest predation in shorebirds: a global perspective

 

Postery:

1. místo: Klára Pyšková: Camera traps in mammal research: a carnivore study

2. místo: Lucie Vebrová: Drivers of flight activity patterns in chironomids

3. místo: Tereza Rutová: Kryptická diverzita československých blešivců

 

 

Ecological seminar

Each Tuesday at 4.15 pm, From October 3rd, University of South Bohemia

The Department of Botany, invites colleagues to attend the weekly seminars to be given (in English) by a number of prominent colleagues. The program will be updated on the webpage of the Department of Botany (http://botanika.prf.jcu.cz/seminareEco.php)

Ke stažení: 

Konference Ekologie 2017

Aktuální informace ke konferenci České společnosti pro ekologie najdete zde.

výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky Ústavu půdní biologie Biologického centra AV ČR, České Budějovice

Rada Biologického centra Akademie věd ČR, v. v. i., vyhlásila veřejné výběrové řízení na obsazení pozice  ŘEDITELE/ŘEDITELKY Ústavu půdní biologie (www.upb.cas.cz).

 

Více informací naleznete ZDE.

Vyhlášení dalšího ročníku Ceny Vojtěcha Jarošíka

 

Nepřehlédněte prosím vyhlášení dalšího ročníku Ceny Vojtěcha Jarošíka, kterou vyhlašuje a uděluje Česká společnost pro ekologii společně s Katedrou ekologie Přírodovědecké fakulty UK. Hodnotí se původní vědecké publikace v respektovaných mezinárodních časopisech, jejichž prvním autorem je student či studentka české vysoké školy a výherce získá 10 tisíc Kč. Budeme rádi, když se zapojí maximum studentů z co nejvíc institucí.

 

Publikace s vročením 2016 můžete přihlašovat do konce dubna 2017.

 

Laureátem Ceny Vojtěcha Jarošíka za vynikající studentskou publikaci v ekologii za rok 2015 se stává Martin Weiser z katedry botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy za publikaci:

 

WEISER Martin & SMYČKA Jan (2015). A simple model for the influence of habitat resource availability on lateral clonal spread. Proceedings of the Royal Society of London B: Biological Sciences 282, 20150327. DOI 10.1098/rspb.2015.0327

 

Více informací ZDE.

Centrum polární ekologie PřF JU, postdok

Centrum polární ekologie PřF JU hledá postdoktoranda na výzkum funkčních vlastností tří skupin organizmů: rostlin, půdní fauny a půdních mikroorganizmů.

Více informací ZDE

Ke stažení: 

Výzkumná infrastruktura SoWa hledá vedoucí laboratoře a postdoktorandy

Národní infrastruktura SoWa (Soil and Water) pro komplexní monitorování půdních a vodních ekosystémů (součást Biologického centra AV ČR v Českých Budějovicích) nabízí pozice vedoucích laboratoří a postdoktorandů.

 

Více informací naleznete zde:

Seminář: Lesy a klimatická změna – jak převzít odpovědnost?

18. 10. na Starém Městě pražském se pod záštitou FORUM 2000 a Strategie AV21 uskuteční seminář:

Lesy a klimatická změna – jak převzít odpovědnost?

Bližší informace naleznete ZDE

Exkurze: Alternativní management české krajiny aneb návrat velkých kopytníků, 8. 10. 2016

Česká Společnost pro Ekologii a Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích vás srdečně zvou na exkurzi do Milovic. Více informací naleznete ZDE.

Nová kniha: Biostatistika

Vychází nová učebnice biostatistiky od zkušených lektorů J. Š. Lepše a P. Šmilauera.

Kromě popisů statistických metod kniha obsahuje i praktické návody jak analýzy provést v programech R a Statistica.

Knihu si lze objednat ZDE

Konference: Ochrana přírody: věda a praxe, 23. 9. 2016

Fórum ochrany přírody a Česká společnost pro ekologii by Vás rádi pozvali na konferenci

Více informací naleznete ZDE

Hlasování o změně stanov ČSPE

Výbor ČSPE vyhlašuje hlasování o nových stanovách. Více informací ZDE.

Petice proti stavbě jezů na Labi

Pokud nesouhlasíte se stavbou jezů na Labi, které vytvoří další migrační překážky a budou daňové poplatníky stát přibližně 20 - 30 miliard Kč. Můžete se připojit k petici za neschválení těchto staveb Ministerstvem životního prostředí.

Petici a další informace naleznete na adrese:

http://prateleprirody.cz/petice

sympózium: The 150th Anniversary of the Ecology Concept: Linking Evolution, Physiology and Biogeography

 

14. a 15. dubna 2015 proběhne v Leipzig (Německo) sympózium:

 

The 150th Anniversary of the Ecology Concept: Linking Evolution, Physiology and Biogeography

 

Organizováno bude Evropskou ekologickou federací a Helmholtz Centre of Environmental Research.

 

Více informací ZDE

Středoevropské sympozium výzkumu vodních bezobratlých CESAMIR

 

Vážení kolegové,

 

rádi bychom vás upozornili na blížící se uzávěrku abstraktů (1. února 2016) pro na druhé Středoevropské sympozium výzkumu vodních bezobratlých CESAMIR - 2nd Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research), které se bude konat 3.8. července 2016 v maďarském městě Pecs (Pětikostelí), cca 7 hodin autem z Prahy. Všechny informace najdete na webu http://cesamir.ttk.pte.hu/

 

Konference tématicky pokrývá nejrůznější aspekty základního i aplikovaného výzkumu. Předpokládá se účast asi 150 specialistů nejen ze středoevropských zemí, včetně předních osobností oboru s plenárními přednáškami. Vložné včetně exkurze a společenského večera je v přepočtu 5000,- Kč; minimální vložné pro studenty cca 2000,- Kč, což spolu s levnějším typem ubytování činí konferenci dostupnou i méně movitým zájemcům. Jako účastníci prvního ročníku v roce 2014 můžeme akci doporučit.

 

Těší se na Vás

 

David Boukal a Petr Pařil

členové vědeckého výboru konference

European Journal of Ecology

Začal vycházet nový „open access“ recenzovaný časopis s ekologickou tématikou „European Journal of Ecology“.  Viz. http://www.degruyter.com/view/j/eje

29. konference Sekce populační biologie rostlin – PopBio 2016 – Ekologické společnosti Německa, Rakouska a Švýcarska (GfÖ)

5.-7. května 2016 proběhne v Třeboni 29. konference Sekce populační biologie rostlin – PopBio 2016 – Ekologické společnosti Německa, Rakouska a Švýcarska (GfÖ).

 

Více informací najdete ZDE

Ke stažení: 

ČSPE nyní naleznete na Twitteru.

Hlasování o změně stanov ČSPE

Vyhlašujeme hlasování o nových stanovách společnosti. Původní občanské sdružení, kterým ČSPE byla, se dle Nového občanského zákoníku transformovali na zapsané spolky a společnost má povinnost uvést své stanovy do souladu s platnou legislativou.

 

Proto si prosím pečlivě prostudujte návrh stanov  - ZDE

Volby Vám budou umožněny, pouze pokud se na www stránky přihlásíte (pole pro přihlašovací údaje najdete na této stránce vpravo dole a pokud jste své heslo zapomněli, klikněte na volbu “Změnit heslo“ pod přihlašovacími údaji).

 

 Hlasujte prosím ZDE.

 

Hlasování o stanovách bude uzavřeno 24. 10. v 15:50, čili dvě hodiny před valným shromážděním, které proběhne v rámci konference ČSPE v Českých Budějovicích. Na valném shromáždění budou výsledky voleb a hlasování vyhlášeny.

Ke stažení: 

© CSPE 2011 | web development Squelle Group | grafika Studio ILLEK | powered by Drupal