Magisterský

Půdní živočichové chladných pouští Ladaku

Studijní program: 
Magisterský
Studijní program: 
Doktorský

Půdní bezobratlí jsou ekologickou skupinou organismů, rozhodující při vývoji půdy a celého ekosystému (ekosystémoví inženýři). Hydrobionti jsou pionýry mezi půdními bezobratlými, typickými pro počáteční stadia sukcese, ačkoli v aktivním stadiu jsou zcela závislí na přítomnosti tekuté vody. Půdní poměry Himalájí jsou v mnoha ohledech extrémní. Chladné pouště pokrývají většinu území a k nedostatku vody a nízkým teplotám se přidávají i vysoké dávky slunečního záření. Vedle pouští se zde nachází i oázy obhospodařované tradičními technologiemi.

Syndikovat obsah

© CSPE 2011 | web development Squelle Group | grafika Studio ILLEK | powered by Drupal