Cena Vojtěcha Jarošíka za r. 2019 - připomenutí (termín 30. dubna)

Vážení členové ČSPE,

*For English, click the link with details on the Vojtech Jarosik Award: http://www.cspe.cz/prihlasky-o-cenu-vojtecha-jarosika-za-rok-2019*

Připomínám, že se blíží termín k odeslání přihlášek o Cenu Vojtěcha Jarošíka za rok 2019, tj. 30. duben. I přes současnou situaci se nám sešel dostatek přihlášek, abychom s největší pravděpodobností nemuseli soutěž odkládat. Zároveň je však přihlášek stále o něco méně než v minulých ročnících. Proto, prosím, zvažte, zda na vašich pracovištích, či ve Vašem okolí nejsou studenti či čerství absolventi (připomínám, že jsme značně zatraktivnili podmínky soutěže), kteří by se potenciálně mohli stát laureáty ceny. Podmínky soutěže i pokyny k přihláškám naleznete zde: http://www.cspe.cz/prihlasky-o-cenu-vojtecha-jarosika-za-rok-2019

S pozdravem,
Robert Tropek

© CSPE 2011 | web development Squelle Group | grafika Studio ILLEK | powered by Drupal