Cena Vojtěcha Jarošíka za vynikající studentskou publikaci v ekologii

Cena Vojtěcha Jarošíka za rok 2016 – vyhlášení výsledků

Laureátem Ceny Vojtěcha Jarošíka za vynikající studentskou publikaci v ekologii za rok 2016 se stávají Ivana Vejříková a Petr Čapek

 

 

Více informací o ceně je uvedeno na webové stránce: www.natur.cuni.cz/biologie/ekologie/cena

 

Cena Vojtěcha Jarošíka za rok 2015 – vyhlášení výsledků

Laureátem Ceny Vojtěcha Jarošíka za vynikající studentskou publikaci v ekologii za rok 2015 se stává Martin Weiser z katedry botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy za publikaci:

 1. WEISER Martin & SMYČKA Jan (2015). A simple model for the influence of habitat resource availability on lateral clonal spread. Proceedings of the Royal Society of London B: Biological Sciences 282, 20150327. DOI 10.1098/rspb.2015.0327

Vybrán byl hlasováním odborné komise složené z členů České společnosti pro ekologii a katedry ekologie PřF UK z celkem dvanácti přihlášených publikací. Na druhém a třetím místě se umístily níže uvedené práce Martina Volfa z PřF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Davida Ryšánka také z katedry botaniky PřF UK:

 1. VOLF Martin, HRCEK Jan, JULKUNEN-TIITTO Riitta & NOVOTNY Vojtech (2015): To each its own: differential response of specialist and generalist herbivores to plant defence in willows. Journal of Animal Ecology 84, 1123-1132. DOI: 10.1111/1365-2656.12349
 2. RYŠÁNEK David, HRČKOVÁ Kristýna & ŠKALOUD Pavel (2015). Global ubiquity and local endemism of free-living terrestrial protists: phylogeographic assessment of the streptophyte alga Klebsormidium. Environmental Microbiology 17, 689-698. DOI: 10.1111/1462-2920.12501

Autorům srdečně gratulujeme! Komise měla při výběru těžkou roli, neboť přihlášené publikace byly všechny kvalitní a svým autorům a jejich institucím dělají velmi dobrou reklamu. Dominovaly mezi nimi nicméně práce z několika pracovišť PřF UK, i když nechyběli zástupci z Brna, Českých Budějovic a Olomouce. Doufejme, že v následujících ročnících ceny mimopražských uchazečů a uchazeček přibude.

Přihlašování prací za rok 2016 je možné do konce dubna 2017. Více informací o ceně je uvedeno na webové stránce: www.natur.cuni.cz/biologie/ekologie/cena

 

Další práce přihlášené do soutěže za rok 2015

COPILAȘ-CIOCIANU Denis & PETRUSEK Adam (2015): The southwestern Carpathians as an ancient centre of diversity of freshwater gammarid amphipods: insights from the Gammarus fossarum species complex. Molecular Ecology 24, 3980-3992. DOI:10.1111/mec.13286.

ČUDA Jan, SKÁLOVÁ Hana, JANOVSKÝ Zdeněk & PYŠEK Petr (2015): Competition among native and invasive Impatiens species: the roles of environmental factors, population density and life stage. AoB PLANTS 7, plv033. DOI: 10.1093/aobpla/plv033.

JÍLKOVÁ Veronika, CAJTHAML Tomáš & FROUZ Jan (2015). Respiration in wood ant (Formica aquilonia) nests as affected by altitudinal and seasonal changes in temperature. Soil Biology & Biochemistry 86, 50-57. DOI: 10.1016/j.soilbio.2015.03.024

KOLÁČKOVÁ Martina, PROKŮPKOVÁ Ludmila, ALBRECHT Tomáš & HOŘÁK David (2015): Incubation temperature influences trade-off between structural size and energy reserves in Mallard hatchlings. Physiological and Biochemical Zoology 88, 1-10. DOI: 10.1086/679602.

KOLLÁR Jan, FRÁNKOVÁ Marketa, HAŠLER Petr, LETÁKOVÁ Markta & POULICKOVA Aloisie (2015): Epiphytic diatoms in lotic and lentic waters - diversity and representation of species complexes. Fottea 15, 259-271. DOI: 10.5507/fot.2015.022.

MRUGAŁA Agata, KOZUBÍKOVÁ-BALCAROVÁ Eva, CHUCHOLL Christoph, CABANILLAS RESINO Sara, VILJAMAA-DIRKS Satu, VUKIĆ Jasna & PETRUSEK Adam (2015): Trade of ornamental crayfish in Europe as a possible introduction pathway for important crustacean diseases: crayfish plague and white spot syndrome. Biological Invasions 17, 1313-1326. DOI: 10.1007/s10530-014-0795-x.

DJOMO NANA Eric, SEDLÁČEK Ondřej, DOLEŽAL Jiří, DANČÁK Martin, ALTMAN Jan, SVOBODA Miroslav, MAJESKÝ Ľuboš & HOŘÁK David (2015): Relationship between survival rate of avian artificial nests and forest vegetation structure along a tropical altitudinal gradient on Mount Cameroon. Biotropica 47, 758-764. DOI: 10.1111/btp.12262.

PALPURINA Salza, CHYTRÝ Milan, TZONEV Rossen, DANIHELKA Jiří, AXMANOVÁ Irena, MERUNKOVÁ Kristina, DUCHOŇ Mário & KARAKIEV Todor (2015). Patterns of fine-scale plant species richness in dry grasslands across the eastern Balkan Peninsula. Acta Oecologica 63, 36-46. DOI: 10.1016/j.actao.2015.02.001.

PIPEK Pavel, PYŠEK Petr & BLACKBURN Tim M. (2015): How the Yellowhammer became a Kiwi: the history of an alien bird invasion revealed. NeoBiota 24, 1-31. DOI: 10.3897/neobiota.24.8611.

 

 

 

Cenu Vojtěcha Jarošíka získala (za publikace za rok 2014) Veronika Kalusová z Ústavu botaniky a zoologie Masarykovi univerzity s článkem:

Kalusová V, Chytrý M, Peet RK, Wentworth TR (2014) Alien species pool influences the level of habitat invasion in intercontinental exchange of alien plants. Global Ecology and Biogeography, 23: 1366–1375.

 

 

Na počest vynikajícího českého ekologa a zakladatele katedry ekologie PřF UK, prof. Vojtěcha Jarošíka, vyhlašuje katedra spolu s Českou společností pro ekologii cenu za vynikající studentskou publikaci v oboru ekologie.

 

Cena je udělována za původní vědeckou publikaci, jejímž prvním autorem je student či studentka české vysoké školy.


Cena je spojena s finanční odměnou ve výši 10 tisíc Kč.

 

Kdo se může přihlásit:

 • student(ka) řádného denního studia české vysoké školy (jakékoli národnosti / státního občanství) či navazujícího kombinovaného studia po uplynutí řádné doby denního studia
 • do 35 let věku (k datu prvního zveřejnění publikace, vč. online early)

Podmínky soutěže:

 • cena se uděluje za prvoautorský článek pregraduálního nebo doktorského studenta/studentky zveřejněný v respektovaném recenzovaném časopise v daném kalendářním roce
 • prezentovaný výzkum byl realizován na české akademické instituci nebo pod její záštitou (např. terénní výzkum může být kdekoli na světě a mezinárodní spolupráce je samozřejmě vítána, ale práce by měla mít vazby na aktivity mateřské instituce v ČR)
 • datum přijetí publikace k tisku musí předcházet datu obhajoby disertační či diplomové práce uchazeče

Co je třeba předložit:

 • finální PDF dané publikace či její akceptované verze, v případě práce dosud nezveřejněné je třeba doložit její přijetí k tisku
 • stručné zdůvodnění (do 100 slov), v čem spočívá mimořádnost práce
 • shrnutí autorského podílu prvního autora
 • stručný odborný životopis (obsahující i data narození, zahájení a případně ukončení studia)

O ceně rozhoduje odborná komise složená ze zástupců katedry ekologie PřF UK a České společnosti pro ekologii. Komise se bude rozhodovat na základě originality práce a jejího příspěvku k ekologickému poznání, přičemž ekologie je chápána jako biologická disciplína zabývající se vztahy mezi organismy a prostředím na nejrůznějších úrovních organizace (populace, druhy, společenstva, ekosystémy).

Cena je spojena s finanční odměnou 10 tisíc Kč. Bude udělována každoročně. (Komise si však vyhrazuje právo rozhodnout o neudělení ceny v daném roce.) Slavnostní udělení ceny proběhne během konference České společnosti pro ekologii, pokud se v daném roce koná. Laureáti z posledních dvou let budou vždy vyzváni k přednesení příspěvků o oceněných pracích na této konferenci.

V ROCE 2015 LZE PŘIHLÁSIT PRÁCE VYŠLÉ V LETECH 2013–2014

Jak se přihlašovat: mailem na ecologyatnatur [dot] cuni [dot] cz, předmět “Cena Vojtěcha Jarošíka”

Kdy se přihlašovat: nová výzva bude vyhlášena

 

Viz. též www.natur.cuni.cz/biologie/ekologie/cena

 

Ke stažení: 

© CSPE 2011 | web development Squelle Group | grafika Studio ILLEK | powered by Drupal