Cena Vojtěcha Jarošíka za vynikající studentskou publikaci v ekologii

Na počest vynikajícího českého ekologa a zakladatele katedry ekologie PřF UK, prof. Vojtěcha Jarošíka, vyhlašuje jeho katedra spolu s Českou společností pro ekologii cenu za vynikající studentskou publikaci v oboru ekologie. Cena je udělována za původní vědeckou publikaci publikovanou v respektovaném mezinárodním časopise, jejímž prvním autorem je student či studentka české vysoké školy. Cena je spojena s finanční odměnou ve výši 10 tisíc Kč.

Více informací o ceně, včetně podmínek přihlášení, je uvedeno na webové stránce: www.natur.cuni.cz/biologie/ekologie/cena V ROCE 2018 LZE PŘIHLÁSIT PRÁCE VYŠLÉ VE FINÁLNÍ PODOBĚ V ROCE 2017, deadline pr přihlášky je 30. dubna 2018.

Laureáti ceny:

 • za r. 2016: Ivana Vejříková (Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Hydrobiologický ústav AV ČR) za publikaci: 
  Vejříková I., Vejřík L., Syväranta J., Kiljunen M., Čech M., Vašek M., Sajdlová Z., Chung S.H.T., Šmejkal M., Blabolil P., Frouzová J. & Peterka J. (2016): Distribution of herbivorous fish is frozen by low temperature. Scientific Reports 6, 39600. DOI 10.1038/srep39600
  a Petr Čapek (katedra biologie ekosystémů Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích) za publikaci:  
  Čapek P., Kotas P., Manzoni S. & Šantrůčková H. (2016): Drivers of phosphorus limitation across soil microbial communities. Functional Ecology 30, 1705–1713. DOI 10.1111/1365-2435.12650
 • za r. 2015: Martin Weiser (katedra botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy) za publikaci:
  Weiser M. & Smyčka J. (2015): A simple model for the influence of habitat resource availability on lateral clonal spread. Proceedings of the Royal Society of London B: Biological Sciences 282: 20150327. DOI 10.1098/rspb.2015.0327
 • za r. 2013-14: Veronika Kalusová (Ústav botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity) za publikaci:
  Kalusová V., Chytrý M., Peet R.K. & Wentworth T.R. (2014): Alien species pool influences the level of habitat invasion in intercontinental exchange of alien species. Global Ecology and Biogeography 23: 1366–1375. DOI 10.1111/geb.12209

Vyhlášení výsledků ročníku 2016

Vyhlášení výsledků ročníku 2015

 

Ke stažení: 

© CSPE 2011 | web development Squelle Group | grafika Studio ILLEK | powered by Drupal