Cena Vojtěcha Jarošíka za vynikající studentskou publikaci v ekologii

Cena Vojtěcha Jarošíka za rok 2019

Laureáti Ceny Vojtěcha Jarošíka za vynikající studentskou publikaci v oboru ekologie, jež je udělována katedrou ekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Českou společností pro ekologii, jsou v letošním koronavirovém roce vyhlašováni již pošesté.

V tomto ročníku bylo do soutěže přihlášeno celkem dvacet prvoautorských studentských publikací, jež vyšly v mezinárodních recenzovaných časopisech v r. 2019. To je v relativně krátké historii soutěže rekordní počet, přitom kvalita přihlášených prací neklesá, spíše naopak. Po loňském „výpadku“, kdy se do soutěže vůbec nepřihlásili zástupci moravských vysokých škol a naprosto dominovali uchazeči z alma mater Vojtěcha Jarošíka, pražské PřF UK, kde vznikly všechny tři oceněné práce, byla letos situace mnohem vyrovnanější. Sedm přihlášených publikací z UK tvořilo jen třetinu pomyslného pelotonu, stejný počet uchazečů byl z Jihočeské univerzity, čtyři z Masarykovy univerzity a po jedné studentce se přihlásilo z Univerzity Palackého a České zemědělské univerzity.

Přihlášení publikace posuzovalo deset hodnotitelů složených ze zástupců ČSPE a katedry ekologie PřF UK. Každý člen komise měl těžký úkol vybrat na základě originality prací a jejich příspěvku k ekologickému poznání tři práce obzvláště hodné ocenění. Výsledek hodnocení byl nakonec ale poměrně jednoznačný a je zajímavé, že každá oceněná práce vznikla na jiné instituci.

Na prvním místě se umístila práce Michaela Mikáta, doktoranda katedry zoologie PřF UK, publikovaná v PNAS po názvem „Polyandrous bee provides extended offspring care biparentally as an alternative to monandry based eusociality”. Zajímavostí této publikace přitom je, že v sedmičlenném autorském týmu jsou kromě prvního autora hned čtyři další studenti, kteří se jako dobrovolníci (často ještě v gymnaziálním věku) do projektu zapojili. Na druhém místě se umístila práce Daniela Souto-Vilaróse, absolventa PřF Jihočeské univerzity a Biologického centra AV ČR, nazvaná „Faster speciation of fig-wasps than their host figs leads to decoupled speciation dynamics: snapshots across the speciation continuum“ vydaná v časopise Molecular Ecology. Třetí příčku pak obsadila makroekologická práce Lenky Harmáčkové z PřF Univerzity Palackého publikovaná v Journal of Animal Ecology pod názvem „Specialization and niche overlap across spatial scales: Revealing ecological factors shaping species richness and coexistence in Australian songbirds“. Všichni tři ocenění budou vyzváni, aby své výsledky prezentovali na příští konferenci České společnosti pro ekologii.

Jak z výběru oceněných, tak z přehledu všech přihlášených prací je zřejmé, že doktorandi českých a moravských vysokých škol dokážou během svého studia vyprodukovat velmi kvalitní vědecké práce a uspět s nimi v prestižních mezinárodních časopisech. Doufejme, že i v dalším ročníku ceny se to potvrdí.

V příštím roce (do konce dubna 2021) bude možno přihlásit do soutěže o Cenu Vojtěcha Jarošíka studentské prvoautorské publikace vyšlé ve finální podobě během r. 2020. Více informací o Ceně včetně seznamu v minulosti přihlášených prací je k dispozici na jejích webových stránkách: https://www.natur.cuni.cz/biologie/ekologie/cena

 

Nejlépe hodnocené publikace nominované

na Cenu Vojtěcha Jarošíka za r. 2019

 1. Mikát M., Janošík L., Černá K., Matoušková E., Hadrava J., Bureš V., Straka J. (2019) Polyandrous bee provides extended offspring care biparentally as an alternative to monandry based eusociality. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 116: 6238-6243. https://doi.org/10.1073/pnas.1810092116
 2. Souto-Vilarós D., Machac A., Michalek J., Darwell C.T., Sisol M., Kuyaiva T., Isua B., Weiblen G.D., Novotny V., Segar S.T. (2019) Faster speciation of fig-wasps than their host figs leads to decoupled speciation dynamics: snapshots across the speciation continuum. Molecular Ecology, 28: 3958-3976. https://doi.org/10.1111/mec.15190
 3. Harmáčková L., Remešová E., Remeš V. (2019) Specialization and niche overlap across spatial scales: Revealing ecological factors shaping species richness and coexistence in Australian songbirds. Journal of Animal Ecology 88: 1766-1776. https://doi.org/10.1111/1365-2656.13073

 

ostatní přihlášené práce (seřazené abecedně dle autorů):

Biella P., Akter A., Ollerton J., Tarrant S., Janeček Š., Jersakova J. Klecka J. (2019) Experimental loss of generalist plants reveals alterations in plant-pollinator interactions and a constrained flexibility of foraging. Scientific Reports, 9: 7376. https://doi.org/10.1038/s41598-019-43553-4

Bishop J., Kopalova K., Darling J.P., Schulte N.O., Kohler T.J., McMinn A., Spaulding S.A., Mcknight D.M., Van de Vijver B. (2019) Sabbea gen. nov., a new diatom genus (Bacillariophyta) from continental Antarctica. Phytotaxa, 418: 42-56. https://doi.org/10.11646/phytotaxa.418.1.2

Diblíková L., Pipek P., Petrusek A., Svoboda J., Bílková J., Vermouzek Z., Procházka P., Petrusková T. (2019) Detailed large-scale mapping of geographic variation of Yellowhammer Emberiza citrinella song dialects in a citizen science project. Ibis, 161: 401-414. https://doi.org/10.1111/ibi.12621

Francová K., Šumberová K., Kučerová A., Čtvrtlíková M., Šorf M., Borovec J., Drozd B., Janauer G., Vrba J. (2019) Macrophyte assemblages in fishponds under different fish farming management. Aquatic Botany, 159: 103131. https://doi.org/10.1016/j.aquabot.2019.103131.

Kolar V., Boukal D.S., Sentis A. (2019) Predation risk and habitat complexity modify intermediate predator feeding rates and energetic efficiencies in a tri‐trophic system. Freshwater Biology 64, 1480-1491. https://doi.org/10.1111/fwb.13320

Konečná V., Nowak M. D., Kolář F. (2019) Parallel colonization of subalpine habitats in the central European mountains by Primula elatior. Scientific Reports, 9: 3294. https://doi.org/10.1038/s41598-019-39669-2

Kukla J., Whitfeld T., Cajthaml T., Baldrian P., Veselá‐Šimáčková H., Novotný V., Frouz J. (2019) The effect of traditional slash‐and‐burn agriculture on soil organic matter, nutrient content, and microbiota in tropical ecosystems of Papua New Guinea. Land Degradation & Development, 30: 166-177. https://doi.org/10.1002/ldr.3203

Lastra González D., Baláž V., Solský M., Thumsová B., Kolenda K., Najbar A., Najbar B., Kautman M., Chajma P., Balogová M., Vojar J. (2019) Recent findings of potentially lethal salamander fungus Batrachochytrium salamandrivorans. Emerging Infectious Diseases, 25: 1416-1418. https://doi.org/10.3201/eid2507.181001

Macek M., Kopecký M., Wild J. (2019) Maximum air temperature controlled by landscape topography affects plant species composition in temperate forests. Landscape Ecology 34: 2541-2556. https://doi.org/10.1007/s10980-019-00903-x

Michálek O., Kuhn-Nentwig L., Pekár S. (2019) High specific efficiency of venom of two prey-specialised spiders. Toxins, 11: 687. https://doi.org/10.3390/toxins11120687

Mottl O., Plowman N.S., Novotny V., Gewa B., Rimandai M., Klimes P. (2019) Secondary succession has surprisingly low impact on arboreal ant communities in tropical montane rainforest. Ecosphere, 10: e02848. https://doi.org/10.1002/ecs2.2848

Procházková L., Remias D., Řezanka T., Nedbalová L. (2019) Ecophysiology of Chloromonas hindakii, sp. nov. (Chlorophyceae), causing orange snow blooms at different light conditions. Microorganisms, 7: 434. https://doi.org/10.3390/microorganisms7100434

Šímová A., Pánek T., Gałka M., Zernitskaya V., Hájková P., Brodská H., Jamrichová E., Hájek M. (2019) Landslides increased Holocene habitat diversity on a flysch bedrock in the Western Carpathians. Quaternary Science Reviews 219: 68–83. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2019.07.009

Singh P., Těšitel J., Plesková Z., Peterka T., Hájková P., Dítě D., Pawlikowski P., Hájek M. (2019) The ratio between bryophyte functional groups impacts vascular plants in rich fens. Applied Vegetation Science, 22: 494-507. https://doi.org/10.1111/avsc.12454

Thierry M., Hrček J., Lewis O.T. (2019) Mechanisms structuring host–parasitoid networks in a global warming context: a review. Ecological Entomology, 44: 581-592. https://doi.org/10.1111/een.12750

Tuma J., Fleiss S., Eggleton P., Frouz J., Klimes P., Lewis O.T., Yusah K.M., Fayle T.M. (2019) Logging of rainforest and conversion to oil palm reduces bioturbator diversity but not levels of bioturbation. Applied Soil Ecology, 144: 123–133. https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2019.07.002

Večeřa M., Divíšek J., Lenoir J., Jiménez‐Alfaro B., Biurrun I., Knollová I., Agrillo E., Campos J. A., Čarni A., Jiménez G.C., Ćuk M., Dimopoulos P., Ewald J., Fernández‐González F., Gégout J.-C., Indreica A., Jandt U., Jansen F., Kącki Z., Rašomavičius V., Řezníčková M., Rodwell J.S., Schaminée J.H.J., Šilc U., Svenning J.-C., Swacha G., Vassilev K., Venanzoni R., Willner W., Wohlgemuth T., Chytrý, M. (2019) Alpha diversity of vascular plants in European forests. Journal of Biogeography, 46: 1919–1935. https://doi.org/10.1111/jbi.13624

 

Ceny Vojtěcha Jarošíka za rok 2018

Laureáti Ceny Vojtěcha Jarošíka za vynikající studentskou publikaci v oboru ekologie, jež je udělována katedrou ekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Českou společností pro ekologii, jsou letos vyhlašován již popáté – a podruhé v krátké historii ceny se o cenu podělí dva uchazeči.

V posledním ročníku bylo do soutěže přihlášeno celkem 13 studentských prvoautorských prací, jež vyšly v mezinárodních recenzovaných časopisech v r. 2018. Přihlášené práce posuzovalo dvanáct hodnotitelů složených ze zástupců ČSPE a katedry ekologie PřF UK. Každý člen komise na základě originality prací a jejich příspěvku k ekologickému poznání vybíral tři práce obzvláště hodné ocenění. Výsledek hodnocení byl nakonec poměrně jednoznačný – se stejným počtem hlasů se na vítězné pozici umístily dvě publikace: jednak v loňském roce široce medializovaná práce Vojtěcha Kubelky, doktoranda katedry ekologie PřF UK, publikovaná v Science po názvem „Global pattern of nest predation is disrupted by climate change in shorebirds”, a dále práce Lucie Vančurové, doktorandky katedry botaniky PřF UK, nazvaná „The complexity of symbiotic interactions influences the ecological amplitude of the host: a case study in Stereocaulon (lichenized Ascomycota)“ vydaná v časopise Molecular Ecology. Na třetím místě se pak umístila další algologická publikace z PřF UK od Heleny Bestové.

Co se týče počtu uchazečů, zájem studentů o Cenu Vojtěcha Jarošíka se zdá být stabilní - počet přihlášených prací za celou dobu existence ceny kolísal od devíti po třináct. Zastoupení vysokých škol bylo ale v posledním ročníku velmi nerovnoměrné. Naprosto dominovali uchazeči z PřF UK (z kateder botaniky, ekologie, zoologie a z Ústavu pro životní prostředí), pouze dvě přihlášené práce byly od studentů z PřF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Žádná přihlášená práce tentokrát nepocházela z moravských vysokých škol nebo třeba ČZU, přestože i tam nepochybně studentské publikace v různých ekologických oborech vznikají. Otázkou je, co stojí za tímto malým zájmem. Je to tím, že přes veškeré pokusy o propagaci ceny na všech relevantních vysokoškolských pracovištích v Česku studenti o ceně nevědí? Nebo nevěří, že právě jejich publikace má šanci na ocenění? Nebo jim je snad líto pár desítek minut investovaných do přípravy podkladů pro přihlášení?

Je na nás všech, abychom se pokusili úspěšné studentky a studenty ve svém okolí motivovat k tomu, aby své kvalitní publikace na cenu přihlásili. Letošní ročník ukázal, že i v případě, že v pelotonu je tak mimořádný publikační úspěch, jako je studentský článek v Science, neznamená to automaticky diskvalifikaci dalších přihlášených prací.

V příštím roce (do konce dubna 2020) bude možno přihlásit do soutěže o Cenu Vojtěcha Jarošíka studentské prvoautorské publikace vyšlé ve finální podobě během r. 2019. Doufejme, že se zájem mimopražských studentů o cenu příště zase zvýší.

Více informací o Ceně Vojtěcha Jarošíka včetně seznamu všech v minulosti přihlášených prací je k dispozici na jejích webových stránkách: https://www.natur.cuni.cz/biologie/ekologie/cena

 

 

Ceny Vojtěcha Jarošíka za rok 2017

Laureát Ceny Vojtěcha Jarošíka za vynikající studentskou publikaci v oboru ekologie, jež je udělována katedrou ekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Českou společností pro ekologii, je letos vyhlášován již počtvrté. Tato cena se tedy pomalu stává tradičním způsobem, jak ocenit úspěchy studentů českých a moravských vysokých škol na poli publikačním.

V posledním ročníku bylo do soutěže přihlášeno celkem 11 studentských prvoautorských prací, jež vyšly v renomovaných zahraničních časopisech v r. 2017. Zastoupeni byli studenti čtyř vysokých škol – tři studenti pocházeli z alma mater Vojtěcha Jarošíka, Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, další tři byli z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, čtyři z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity a jedna studentka měla společnou afiliaci PřF UK a České zemědělské univerzity.

Přihlášené práce posuzovala stejně jako v minulých letech třináctičlenná odborná komise složená ze zástupců ČSPE a katedry ekologie PřF UK. Každý člen komise měl na základě originality prací a jejich příspěvku k ekologickému poznání vybrat tři práce obzvláště hodné ocenění. Nebyl to vůbec jednoduchý úkol, neboť přihlášené práce byly velmi kvalitní a pokrývaly široké spektrum témat, jak je zřejmé z přehledu přihlášených prací uvedeného níže. Nakonec ale bylo rozhodnutí o vítězce tohoto ročníku poměrně jednoduché – nejlépe hodnocenou prací byla publikace „Network reorganization and breakdown of an ant–plant protection mutualism with elevation”, jejíž první autorkou byla Nichola S. Plowman z Jihočeské univerzity a Biologického centra AV ČR. Práce publikovaná v prestižním časopise Proceedings of the Royal Society B vychází z terénního výzkumu v papuánských tropických lesích. Vysoce hodnocené byly i publikace Salzy Palpuriny z Ústavu botaniky a zoologie Masarykovy univerzity a Denise Copilașe-Ciocianu z katedry ekologie PřF UK.

V příštím roce (nejpozději do 30. dubna 2019) bude možno přihlásit do soutěže o Cenu Vojtěcha Jarošíka studentské prvoautorské publikace vyšlé ve finální podobě během r. 2018. Na základě každoročního přísunu kvalitních článků jsme přesvědčeni, že vysoká laťka nasazená v prvních letech soutěže se minimálně udrží. Doufejme, že v příštích letech se mezi uchazeči objeví i studenti z vysokých škol, které doposud nebyly v soutěži reprezentovány.

Více informací o Ceně včetně seznamu všech loni přihlášených prací je k dispozici na jejích webových stránkách: https://www.natur.cuni.cz/biologie/ekologie/cena

 

Nejlépe hodnocené publikace nominované
na Cenu Vojtěcha Jarošíka za r. 2017

 1. Plowman N.S., Hood A.S.C., Moses J., Redmond C., Novotny V., Klimes P. & Fayle T.M. (2017): Network reorganization and breakdown of an ant–plant protection mutualism with elevation. Proceedings of the Royal Society B, 284: 20162564.
 2. Palpurina S., Wagner V., von Wehrden H., Hájek M., Horsák M., Brinkert A., Hölzel N., Wesche K., Kamp J., Hajkova P., Danihelka J., Lustyk P., Merunkova K., Preislerova Z., Koci M., Kubesova S., Cherosov M., Ermakov N., German D., Gogoleva P., Lashchinsky N., Martynenko V. & Chytrý M. (2017): The relationship between plant species richness and soil pH vanishes with increasing aridity across Eurasian dry grasslands. Global Ecology and Biogeography, 26: 425–434.
 3. Copilaș-Ciocianu D., Rutová T., Pařil P. & Petrusek A. (2017): Epigean gammarids survived millions of years of severe climatic fluctuations in high latitude refugia throughout the Western Carpathians. Molecular Phylogenetics and Evolution, 112: 218–229.

 

Ostatní nominované publikace:

 • Bauerová P., Vinklerová J., Hraníček J., Čorba V., Vojtek L., Svobodová J. & Vinkler M. (2017):  Associations of urban environmental pollution with health-related physiological traits in a free-living bird species. Science of the Total Environment, 601–602: 1556–1565.
 • Čertner M., Fenclová E., Kúr P., Kolář F., Koutecký P., Krahulcová A. & Suda J. (2017): Evolutionary dynamics of mixed-ploidy populations in an annual herb: dispersal, local persistence and recurrent origins of polyploids. Annals of Botany, 120: 303-315.
 • Macek M., Wild J., Kopecký M., Červenka J., Svoboda M., Zenáhlíková J., Brůna J., Mosandl R. & Fischer A. (2017): Life and death of Picea abies after bark-beetle outbreak: ecological processes driving seedling recruitment. Ecological Applications, 27: 156–167.
 • Michálek O., Petráková L. & Pekár S. (2017): Capture efficiency and trophic adaptations of a specialist and generalist predator: A comparison. Ecology and Evolution, 7: 2756-2766.
 • Peterka T., Hájek M., Jiroušek M., Jiménez‐Alfaro B., Aunina L., Bergamini A., Dítě D., Felbaba‐Klushyna L., Graf U., Hájková P., Hettenbergerová E., Ivchenko T. G., Jansen F., Koroleva N. E., Lapshina E. D., Lazarević P. M., Moen A., Napreenko M. G., Pawlikowski P., Plesková Z., Sekulová L., Smagin V. A., Tahvanainen T., Thiele A., Biţǎ‐Nicolae C., Biurrun I., Brisse H., Ćušterevska R., De Bie E., Ewald J., FitzPatrick Ú., Font X., Jandt U., Kącki Z., Kuzemko A., Landucci F., Moeslund J. E., Pérez‐Haase A., Rašomavičius V., Rodwell J. S., Schaminée J. H., Šilc U., Stančić Z. & Chytrý M. (2017). Formalized classification of European fen vegetation at the alliance level. Applied Vegetation Science, 20: 124-142.
 • Šmejkal M., Ricard D., Vejřík L., Mrkvička T., Vebrová L., Baran R., Blabolil P., Sajdlová Z., Vejříková I., Prchalová M. & Kubečka J. (2017): Seasonal and daily protandry in a cyprinid fish. Scientific Reports, 7: 4737.
 • Szefer P., Carmona C.P., Chmel K., Konečná, M., Libra M., Molem K., Novotný V., Segar, S.T., Švamberková E. & Topliceanu T.S. (2017): Determinants of litter decomposition rates in a tropical forest: functional traits, phylogeny and ecological succession. Oikos, 126: 1101–1111.
 • Vejřík L., Vejříková I., Blabolil P., Eloranta A.P., Kočvara L., Peterka J., Sajdlová Z., Chung S.H.T., Šmejkal M., Kiljunen M. & Čech M. (2017): European catfish (Silurus glanis) as a freshwater apex predator drives ecosystem via its diet adaptability. Scientific Reports, 7: 15970.

 

 

Cena se udílí na počest vynikajícího českého ekologa a zakladatele katedry ekologie PřF UK, prof. Vojtěcha Jarošíka. Vyhlašuje ji jeho katedra spolu s Českou společností pro ekologii. Cena se udílí za za vynikající studentskou publikaci v oboru ekologie. Je možné ji získat jen za původní vědeckou publikaci v respektovaném mezinárodním časopise, jejímž prvním autorem je student či studentka české vysoké školy. Cena je spojena s finanční odměnou ve výši 10 tisíc Kč.

Více informací o ceně, včetně podmínek přihlášení, je uvedeno na webové stránce: www.natur.cuni.cz/biologie/ekologie/cena

Laureáti ceny:

 • za r. 2016: Ivana Vejříková (Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Hydrobiologický ústav AV ČR) za publikaci: 
  Vejříková I., Vejřík L., Syväranta J., Kiljunen M., Čech M., Vašek M., Sajdlová Z., Chung S.H.T., Šmejkal M., Blabolil P., Frouzová J. & Peterka J. (2016): Distribution of herbivorous fish is frozen by low temperature. Scientific Reports 6, 39600. DOI 10.1038/srep39600
  a Petr Čapek (katedra biologie ekosystémů Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích) za publikaci:  
  Čapek P., Kotas P., Manzoni S. & Šantrůčková H. (2016): Drivers of phosphorus limitation across soil microbial communities. Functional Ecology 30, 1705–1713. DOI 10.1111/1365-2435.12650
 • za r. 2015: Martin Weiser (katedra botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy) za publikaci:
  Weiser M. & Smyčka J. (2015): A simple model for the influence of habitat resource availability on lateral clonal spread. Proceedings of the Royal Society of London B: Biological Sciences 282: 20150327. DOI 10.1098/rspb.2015.0327
 • za r. 2013-14: Veronika Kalusová (Ústav botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity) za publikaci:
  Kalusová V., Chytrý M., Peet R.K. & Wentworth T.R. (2014): Alien species pool influences the level of habitat invasion in intercontinental exchange of alien species. Global Ecology and Biogeography 23: 1366–1375. DOI 10.1111/geb.12209

 

Ke stažení: 

© CSPE 2011 | web development Squelle Group | grafika Studio ILLEK | powered by Drupal