Členství v ČSPE

Financování

Česká společnost pro ekologii je sdružení, jehož činnost je financována především z členských příspěvků svých členů. Výbor ČSPE na svém zasedání dne 29.10.2008 schválil výši členských příspěvků takto:

základní 300Kč, snížený (studenti, senioři a osoby na rodičovské dovolené) 100Kč.

status studenta zaniká s kalendářním rokem, ve kterém dosáhl 26 let, status seniora vzniká v roce následujícím po dovršení 65 let. Povinnost platit členské příspěvky vzniká v kalendářním roce následujícím po roce v kterém byl uchazeč přijat za člena. Jedná se o nejnižší možné příspěvky, které nám ještě umožní ucházet se o granty Rady vědeckých společností. V odůvodněných případech může výbor poplatek odpustit.

Platby budou provedeny bankovním převodem nebo složenkou typu A

číslo účtu u Poštovní spořitelny je 219259025/0300

do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení.

Seznam svých zaregistrovaných plateb si můžete zkontrolovat po přihlášení kliknutím na záložku na horní liště PŘEHLED PLATEB

Máte-li zájem o členství, vyplňte přihlášku do společnosti ve webovém formuláři v odkazu níže. Po odeslání přihlášky budete kontaktováni výborem ČSPE. Děkujeme za Váš zájem!

Při jakýchkoli pochybnostech se obraťte na tajemníka nebo cspeatprf [dot] jcu [dot] cz

© CSPE 2011 | web development Squelle Group | grafika Studio ILLEK | powered by Drupal