ČSPE se připojuje k mezinárodnímu Dni ekologie - rozhovory o ekologii

Evropská ekologická federace (European Ecolological Federation, https://www.europeanecology.org/), jejímž je Česká společnost pro ekologii členem, nás vyzvala k připojení se k mezinárodnímu Dni ekologie (Ecology Day, https://www.ecologyday.eu/en/), který probíhá pod záštitou ekologických společností jednotlivých evropských států. Cílem celé akce je propagovat ekologickou vědu a její uplatnění ve společnosti. Protože výzva přišla na poslední chvíli, a vzhledem k současné situaci, jsme se rozhodli, že se připojíme rádi, ale pojmeme to jako "nultý ročník" a spíše budeme uvažovat o hojnějších aktivitách pro příští rok.

V rámci nultého ročníku připravila Jana Jersáková rozhovory o vodě v krajině s Jakubem Hruškou a Jindřichem Durasem a o vymírání hmyzu s Robertem Tropkem. Rozhovory se pokusíme nabídnout médiím, stejně jako informaci o konání Dne ekologie. Zároveň na jejich základě připravuje Kateřina Čihákové učební materiály v rámci dlouhodobého projektu Učíme se venku.

Pokud by členové společnosti měli další nápady, zejména pro příští ročníky, uvítáme je! Kontaktujte, prosím, výbor ČSPE (infoatcspe [dot] cz), nebo přímo Kateřinu Čihákovou, která si vzala tuto popularizační akci na starosti.

© CSPE 2011 | web development Squelle Group | grafika Studio ILLEK | powered by Drupal