Inzerce

Mezinárodní konference o pařezení lesa: Coppice forests: past, present and future, Brno, 9 – 11 Duben 2015

Rádi bychom Vás upozornili na chystanou mezinárodní konferenci o pařezení lesa. Více informací najdete ZDE a na webu konference http://coppice.eu/konference_cs.html.
 

Půdní živočichové chladných pouští Ladaku

Studijní program: 
Magisterský
Studijní program: 
Doktorský

Půdní bezobratlí jsou ekologickou skupinou organismů, rozhodující při vývoji půdy a celého ekosystému (ekosystémoví inženýři). Hydrobionti jsou pionýry mezi půdními bezobratlými, typickými pro počáteční stadia sukcese, ačkoli v aktivním stadiu jsou zcela závislí na přítomnosti tekuté vody. Půdní poměry Himalájí jsou v mnoha ohledech extrémní. Chladné pouště pokrývají většinu území a k nedostatku vody a nízkým teplotám se přidávají i vysoké dávky slunečního záření. Vedle pouští se zde nachází i oázy obhospodařované tradičními technologiemi.

© CSPE 2011 | web development Squelle Group | grafika Studio ILLEK | powered by Drupal