Konference: Ekologie 2015

5. konference České společnosti pro ekologii – České Budějovice

For information in English please look below (instructions for conference newly added).

 

Program konference je ZDE.

Jak se k nám dostanete?

Konference se uskuteční v prostorách Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity a Biologického centra AV ČR (na adrese Branišovská 31, 370 05 České Budějovice). Nejblíže se nachází stanice MHD "Jihočeská univerzita". Od autobusového i vlakového nádraží můžete využít linku č. 3 (směr "Máj - Antonína Barcala"). Pokud přijedete autem, budete mít možnost parkovat v areálu BC AV ČR (kapacita je bohužel omezená; vjezd je z ulice Branišovská, informujte prosím vrátné, že jste účastník konference).

Přednášky budou probíhat v kongresové hale BC AV ČR, raut a posterové prezentace budou v blízké budově C Přf JU.

 

Registrace

Registrace na konferenci bude zahájena v pátek 23. 10. v 11:00 v kongresové hale BC AV ČR. Program konference začíná v 13:00.

 

Ubytování a snídaně

Účastníci, kteří si objednali ubytování, se mohou ubytovávat od 11:00, nebo po skončení pátečního programu konference.Hostel je poblíž autobusového a vlakového nádraží na adrese Dvořákova 161/14, (viz. http://ubytovna.vors.cz). Snídaně (pokud je máte objednané) budou probíhat v sobotu i v neděli od 7:30 do 8:30 v Hostinci u Černého koníčka na adrese Žižkova 15 (poblíž hostelu; www.ucernehokonicka.cz).

 

Instrukce pro přednášející

Přednášky: Časový limit pro standardní přednášky včetně dotazů bude 15 minut. K dispozici bude standardní vybavení (datapojektor a počítač se systémem Windows). Pokud máte speciální požadavky (prezentace z Mac OS apod.), kontaktujte nás prosím na infoatcspe [dot] cz. Vaše prezentace by měla být nahrána nejpozději 10 minut před začátkem plenární přednášky Vaší sekce. O přijetí či nepřijetí přednášek jsme vás informovali už dříve

 

Postery: Všechny posterové prezentace byly na konferenci přijaty. Postery prosím připravte ve formátu A0 na výšku (84×119 cm) nebo menším. Číslo posteru vydané s konferenčními materiály během registrace bude odpovídat přidělenému stojanu. Organizátoři poskytnou špendlíky pro uchycení posterů.

 

*************

Deadline for registration was extended to 15. 9. 2015.

 

Termíny přihlášek byly prodlouženy do 15. 9. 2015.

 

 

 

Česká společnost pro ekologii, Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity a Biologické centrum AV ČR pořádají ve dnech 23.-25. října 2015 v pořadí již 5. konferenci České společnosti pro ekologii.

 

Tématické zaměření:

Konference pokrývá celé spektrum ekologie jako vědního oboru a jeho aplikací včetně ochrany přírody. Jednacím jazykem konference je čeština, případně angličtina.

 

Místo konání:

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity
Branišovská 1760, České Budějovice

 

Důležitá data: termíny přihlášek prodlouženy

Snížené vložné                   do 31. 8. 2015   PRODLOUŽENO do 15.9. 2015

Registrace abstraktů        do 31. 8. 2015     PRODLOUŽENO do 15.9. 2015

Rezervace ubytování       do 31. 8. 2015      PRODLOUŽENO do 15.9. 2015

Termín konference           23.-25. 10. 2015

 

Snížené vložné:

Člen ČSPE (1200 Kč)

Člen ČSPE (student nebo důchodce) (500 Kč)

Nečlen (2200 Kč)

Nečlen (student nebo důchodce (1000 Kč)

Jednodenní účast, sobota 24.10. (1000 Kč)

Jednodenní účast, sobota 24.10. (student nebo důchodce) (500 Kč)

 

Vložné po 31. 8. 2015:

Člen ČSPE (1700 Kč)

Člen ČSPE (student nebo důchodce) (750 Kč)

Nečlen (3200 Kč)

Nečlen (student nebo důchodce (1500 Kč)

Jednodenní účast, sobota 24.10. (1000 Kč)

Jednodenní účast, sobota 24.10. (student nebo důchodce) (500 Kč)

 

Vložné zahrnuje vstup na konferenci, konferenční materiály, občerstvení během celé konference a konferenční večeři v sobotu 24.10.

 

Požádat o členství je možné vyplněním formuláře na http://www.cspe.cz/user/register

 

Členové, dlužící členské příspěvky, platí konferenční poplatek jako nečlen. Zkontrolujte si po přihlášeni na www.cspe.cz, seznam plateb (v horní liště).

 

Ubytování:

Organizátoři nabízejí ubytování v hostelu nedaleko vlakového a autobusového nádraží. K dispozici jsou dvou/třílůžkové pokoje (cena 300 Kč za lůžko a noc). Více informací ZDE.

Je rezervováno 90 míst. Po zaplnění této kapacity nemůžeme bohužel ubytování garantovat. Děkujeme za pochopení.

 

Účastníci konference si ale mohou registrovat ubytování v Českých Budějovicích i soukromě, viz např.: www.booking.com nebo www.hotel.cz

 

Kontakty:

infoatcspe [dot] cz

 

Organizační výbor:

Hana Šantrůčková, David Boukal, Ondřej Mudrák, Miloslav Devetter

 

Vědecký výbor:

David Storch, Jan Lepš, Michal Horsák, Pavel Drozd, Francesco de Bello, Jan Dušek, David Boukal, Hana Šantrůčková

 

 

 

 

.....................................................................................

 

5th conference of the Czech Society for Ecology  – České Budějovice

 

Conference programme is THERE.

Venue

The conference venue will be in campus of Faculty of Science, University of South Bohemia and Biology Centre Czech Academy of Sciences (at the address Branišovská 31, 370 05 České Budějovice). The closest station of public transport is “Jihočeská univerzita”. From main railway and bus station you can use busses of city transport no. 3 (in the direction of the station "Máj - Antonína Barcala"). If you arrive by car, you can park in the campus (the parking capacity is unfortunately limited; entrance is from the street Branišovská).

The oral presentation will take place in the congress hall of the BC CAS, but poster session and conference banquet will be in the nearby building C of the Faculty of Science USB.

 

Registration

Registration will start in the congress hall of BC CAS in Friday (23rd October) at 11:00. Conference programme will start at the 13:00.

 

Accommodation and breakfast

Participants, who ordered accommodation, can check-in in the hostel since 11:00 or after the Friday conference programme. Hostel is nearby the railway and bus station (at the address Dvořákova 161/14; see http://ubytovna.vors.cz). The breakfasts will be served in the restaurant Hostinec u Černého koníčka (at the address Žižkova 15, nearby the hostel; www.ucernehokonicka.cz).

 

Instructions for presentations

Talks: All regular talks are allocated a 15-minute time slot, which includes time for questions. Standard equipment (projector connected to a Windows computer) will be provided. Should you have have any special requests, e.g. a Mac OS presentation, please get in touch with us at infoatcspe [dot] cz. Your presentation should be uploaded to the computer no later than 10 minutes before the start of the plenary talk of your session. Acceptance of talks was already announced.

 

Poster presentations: All poster presentations were accepted. Best poster format is A0 Portrait, 84×119 cm or smaller. Poster numbers given during the onsite registration will match the allocated poster space. The organizers will also provide pins to mount the posters.

 

**************

Deadline for registration was extended to 15. 9. 2015.

 

 

The 5th conference of the Czech Society for Ecology, organized jointly by the society, Faculty of Science of the University of South Bohemia and Biology Centre CAS will be held in České Budějovice, Czech Republic, on 23-25 October 2015.

 

Topics:

The conference covers the entire range of basic and applied ecology including conservation issues. Conference language will be Czech and English.

 

Place:

Faculty of Science, University of South Bohemia Branišovská 1760, České Budějovice

 

Important dates:

Early bird fee                                 until 31 August 2015  EXTENDED to 15. 9. 2015

Deadline for abstracts                  31 August 2015          EXTENDED to 15. 9. 2015

Accommodation deadline             31 August 2015          EXTENDED to 15. 9. 2015

Conference                                   23-25 October 2015

 

Early bird fee:

Member of ČSPE (1200 Kč)

Member of ČSPE (student or retired) (500 Kč)

Non-member (2200 Kč)

Non-member (student or retired) (1000 Kč)

Single day ticket, Saturday 24 Oct 2015 (1000 Kč)

Single day ticket, Saturday 24 Oct 2015 (student or retired) (500 Kč)

 

Late fees after 31 Aug 2015:

Member of ČSPE (1700 Kč)

Member of ČSPE (student or retired) (750 Kč)

Non-member (3200 Kč)

Non-member (student or retired) (1500 Kč)

Single day ticket, Saturday 24 Oct 2015 (1000 Kč)

Single day ticket, Saturday 24 Oct 2015 (student or retired) (500 Kč)

 

The fees include access to conference sessions, conference bag, refreshments and conference dinner on Saturday 24 Oct 2015.

 

You may apply for the Society membership at http://www.cspe.cz/user/register.

 

Accommodation:

Organizers offer accommodation in a hostel near the bus and train stations in double/triple-bed rooms (300 CZK per bed per night). More information HERE.  Accommodation is limited to 90 beds. We unfortunately cannot guarantee accommodation beyond this capacity.

 

Conference attendees can also book the accommodation privately, see e.g.: www.booking.com or www.hotel.cz

 

Contact:

infoatcspe [dot] cz

 

Organizing Committee:

Hana Šantrůčková, David Boukal, Ondřej Mudrák, Miloslav Devetter

 

Scientific Committee:

David Storch, Jan Lepš, Michal Horsák, Pavel Drozd, Francesco de Bello, Jan Dušek, David Boukal, Hana Šantrůčková

 

 

 

© CSPE 2011 | web development Squelle Group | grafika Studio ILLEK | powered by Drupal