Konference Ekologie 2017, 25.–27.9. 2017

 

Ekologie 2017 – 6. konference České společnosti pro ekologii

Ekologie 2017 – 6th Conference of the Czech Society for Ecology

 

Termín pro registraci příspěvků prodloužen do 11.8.2017! Po tomto datu bude možné se registrovat na konferenci pouze bez prezentace vlastního příspěvku a za vyšší vložné. Jako účastník bez příspěvku se na konferenci bude možné hlásit do 31.8.

The deadline for the contrubution registration and early-bird payments was postponed till 11.8.2017! After this date only registration without any contribution presentation and for higher fees will be possible. To register as participant without (oral or poster) presentation it will be possible until 31st August.

 

Registrační formulář / Registration form: https://goo.gl/g9IOR3

Oficiální email / Official email: konference [dot] cspe2017atgmail [dot] com

!!!Plenární přednáška (úterý) / Plenary lecture (Tuesday): Prof. Konrad Fiedler, University of Vienna!!!

Česká společnost pro ekologii a Česká zemědělská univerzita pořádají v Praze ve dnech 25.– 27.9.2017 v pořadí již šestou konferenci České společnosti pro ekologii. Konferenčním jazykem bude převážně čeština, program úterního odpoledne však bude věnován přednáškám v anglickém jazyce. Proto prosíme, zda-li byste tuto informaci mohli šířit i mezi své zahraniční kolegy.

The 6th Conference of the Czech Ecological Society (ČSPE) will be organised by ČSPE and the Czech University of Life Sciences in Prague (ČZU) from 25th to 27th September 2017. To attract non-Czech speaking ecologists, the Tuesday afternoon and evening program will be fully in English.

 

Téma konference / Conference topic:

Konference pokrývá celé spektrum ekologie jako vědního oboru a jeho aplikací, včetně ochrany přírody.

The conference will cover the entire ecological science and its applications, including nature conservation.

 

Důležité termíny / Important dates:

Termín konání konference / Conference date: 25.–27.9.2017

Snížené vložné při včasné registraci / Early-bird reduced fee: do/till 31.7.2017 (prodlouženo do 11.8.!)

Registrace abstraktů / Abstract registration: do/till 31.7.2017 (prodlouženo do 11.8.!)

Rezervace ubytování / Reservation of accommodation: do/till 31.7.2017 (prodlouženo do 11.8.!)

 

Účastnické poplatky do 11.8.2017 (prodloužený termín) / Conference fees till 11.8.2017 (postponed deadline):

Snížené poplatky platí pro studenty a důchodce. / Reduced fees are applicable for students and retirees.

Člen – plné / Member – full1500 Kč

Člen – snížené / Member – reduced … 700 Kč

Nečlen – plné / Non-member – full … 2000 Kč

Nečlen – snížené / Non-member – reduced1000 Kč

Pouze úterý / Tuesday only1200 Kč

 

 

Účastnické poplatky po 11.8.2017 / Conference fees after 11.8.2017:

Snížené poplatky platí pro studenty a důchodce. / Reduced fees are applicable for students and retirees.

Člen – plné / Member – full1800 Kč

Člen – snížené / Member – reduced900 Kč

Nečlen – plné / Non-member – full 2300 Kč

Nečlen – snížené / Non-member – reduced 1200 Kč

Pouze úterý / Tuesday only1200 Kč

 

Požádat o členství v ČSPE lze vyplněním formuláře na http://www.cspe.cz/user/register. / You may register as the Society member at http://www.cspe.cz/user/register.

 

Předběžný program konference / Preliminary conference program:

Pondělí/Monday 25.9.2017

Od/since 11:00 Otevření registrace / Opening of the registration desk

12:00 – 12:30 Slavnostní zahájení / Opening ceremony

12:30 – 18:00 Přednášky, přestávky / Presentation sessions, coffee breaks

18:00 – 19:00 Valná hromada ČSPE / General assembly of the Society (in Czech)

Od/since 20:00 Společenský večer v Klubu C v areálu ČZU / Social evening in Klub C in the ČZU campus (není v ceně konferenčního poplatku / not covered by the conference fee)

Úterý/Tuesday 26.9.2017

9:00 – 12:00 Přednášky, přestávka / Scientific session, coffee break

12:00 – 13:00 Oběd / Lunch

13:00 – 15:00 Poster session (bilingual)

15:00 – 18:00 Přednášky, přestávky / Scientific session, coffee breaks (in English)

18:00 – 19:00 Plenární přednáška / Plenary talk (in English): Prof. Konrad Fiedler, University of Vienna

Od/since 20:00 RAUT v prostorách ČZU / BANQUET in the ČZU campus (v ceně konferenčního

poplatku / covered by the conference fee)

Středa/Wednesday 27.9.2017

9:00 – 12:00 Přednášky, přestávka / Scientific session, coffee break

12:00 – 12:30 Slavnostní zakončení / Closing ceremony

12:30 – 13:30 Oběd / Lunch

 

Vedoucí jednotlivých sekcí a zvaní přednášející / Chairmen of individual sessions and invited speakers:

Jan Douda (Fakulta životního prostředí, Česká zemedělská univerzita, Praha)

Petr Keil (iDiv - German Centre for Integrative Biodiversity Research, Leipzig)

Petr Kohout (Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha)

Kateřina Sam (Entomologický ústav, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice)

Marek Stibal (Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha)

 

Pokyny pro přihlašování příspěvků / Instructions for contribution registration:

Registrační formulář / Registration form: https://goo.gl/g9IOR3

Nadále bychom rádi udrželi charakter konference coby mezioborové platformy sloužící k setkávání ekologů nejrůznějších specializací, ať již metodologických, konceptuálních nebo taxonomických. Proto nebudeme ani nadále vést specializované paralelní bloky specializovaných přednášek, ale upřednostníme jeden souběžný mezioborový blok. Koncipujte proto, prosím, své příspěvky spíše obecněji, s mezioborovými přesahy. Kvůli větší internacionalizaci naší společnosti a zapojení zahraničních ekologů působících v ČR jsme se rozhodli pokračovat ve vedení alespoň části programu konference v anglickém jazyce, jako tomu bylo již při konferenci ČSPE v roce 2015. Rádi bychom anglickému programu věnovali přinejmenším úterní odpoledne a podvečer, konkrétní rozsah však bude záviset na počtu přihlášených příspěvků. Proto vybízíme co nejvíce účastníků pro prezentaci svých příspěvků v angličtině, a to včetně posterů. Věříme, že jsme všichni zvyklí své projekty v angličtině prezentovat a nebude tak větší problém naše zahraniční kolegy seznámit s naším výzkumem a zapojit je do ČSPE. Z časových i prostorových důvodů bohužel musíme omezit počet příspěvků, každý účastník může přihlásit pouze jednu přednášku nebo jeden poster.

To increase internationality of the Society and to encourage attendance of our foreign colleagues, we have decided to reserve a part of the conference programme for English presentations. The final extent of English sessions will depend on the registered contributions, we expect at least Tuesday afternoon and evening to be fully in English. Simultaneously, we are encouraging authors of posters to present them in English as well. We believe that it will attract many foreign ecologists working or living in our country to attend the conference, as well as to subscribe the Society. We want to keep the conference as a multi-disciplinary forum for meeting of ecologists of all the possible methodological, conceptual and taxonomical specialisations. We will thus continue in avoinding of multiple parallel specialised sessions, all the talks will be concentrated into a single block. We thus encourage rather general talks with multi-disciplinary approaches. Because of the time and space constraints, each attendee is restricted to a single oral or poster presentation.

 

Pokyny pro přihlašování abstraktů / Instructions for abstract submission:

Abstrakty jsou nahrávány při registraci účastníků, proto doporučujeme připravit si následující informace:

Abstracts are submitted during the registration we thus recommend to prepare the following information:

- Preferovaná forma příspěvku (poster / přednáška) / Preferred form of contribution (poster / talk)

- Název (max 100 znaků) / Title (max 100 characters)

- Autoři / Authors

- Afiliace (max 400 znaků) / Affiliations (max 400 characters)

Abstrakt (max 1500 znaků) / Abstract (max 1500 characters)

- Jazyk prezentace (čeština / angličtina / slovenština) / Language of presentation (Czech / English / Slovak)

 

Pokyny pro placení / Payment instructions:

Účastnické poplatky posílejte na účet č. 219259025/0300. Snížené vložné je možné uhradit do 31.7.2017. Konkrétní pokyny pro zaplacení poplatků (včetně individuálního variabilního symbolu) obdržíte emailem do několika dnů po registraci. Doklady o zaplacení budou vystavovány během konference u registrace. V případě jakýchkoliv nejasností nebo jiných dotazů ohledně platby se obracejte na tajemníka společnosti Ondřeje Mudráka (ondrej [dot] mudrakatcentrum [dot] cz).

Registration fees are paid to a bank account No. 219259025/0300. The reduced fees have to be sent till 31st July 2017. The instructions for payment (including an individual variable symbol for the payment identification) will be sent through email up to few days after registration. The payment receipts will be issued during the conference at registration desks. In case of any doubts or question on payments, contact the society secretary Ondřej Mudrák (ondrej [dot] mudrakatcentrum [dot] cz).

 

Ubytování a stravování / Accommodation and food:

V ceně účastnického poplatku je zahrnuto občerstvení během přestávek a poster session a společenský raut v úterý 26.9.2017. Ubytování, snídaně, obědy a útratu během pondělního společného večera si platí účastníci sami po jejich závazné rezervaci přes registrační formulář konference. Obědy a snídaně je nutné zaplatit platbou společně s registračním poplatkem (viz výše). Ubytování na kolejích si zaplatí každý účastník sám přímo při registraci na koleje ČZU (lze platit hotově i kartou). Z kapacitních důvodů máme rezervovanou směs dvoulůžkových pokojů s různou cenou (315–430 Kč za noc na lůžku ve dvojlůžkovém pokoji). Levnější pokoje budeme prioritně obsazovat dříve přihlášenými studenty. V případě zájmu je možné připlatit 130 Kč/noc za neobsazené druhé lůžko, umožní-li to kapacita volných pokojů. Jakékoliv preference ohledně ubytování vypisujte do registračního formuláře, uděláme vše proto, abychom je vyplnili.

The conference fee covers snacks and other refreshments during coffee breaks and poster session, and the social banquet on Tuesday 26th September 2017. Accommodation, breakfasts, lunches and own expenses during the Monday social evening will be paid separately after their reservation in the registration form. Breakfasts and lunches have to be paid together with the conference fee (see above). Accommodation will be paid individually during registration in the ČZU dormitories. The conference has a reservation for a mixture of twin rooms with different price (315–430 CZK for a night in a bed). The cheaper rooms will be appointed to sooner registered students. In case of interest, it is possible to pay an extra fee (130 CZK per night) for an unoccupied bed if the capacity will allow. Write any preferences on accommodation directly into the registration form, we will do our best to satisfy them.

 

Organizační výbor / Responsible organisers:

Robert Tropek, Ondřej Mudrák, David Storch, Jan Mertens, Petr Sklenička, Lenka Storchová, Miroslav Svoboda, Miroslav Šálek, Kateřina Štajerová

 

© CSPE 2011 | web development Squelle Group | grafika Studio ILLEK | powered by Drupal