Louky- biodiverzita a management

Louky: biodiverzita a management
Třeboň 20. a 21. 3. 2010

Na loukách koexistuje velké množství druhů, což je do značné míry umožněno i díky lidské činnosti. V průběhu 20. století však došlo vlivem změny obhospodařování k značné degradaci luk co do množství i kvality. Názory na to jak je chránit prošly dlouhým vývojem. Teoretickými otázkami druhové bohatosti, ale i praktickými otázky obnovy a udržování luk se zabývá i zabývala řada výzkumných projektů. Hlediska zoologická a botanická se přitom většinou míjela. Konference by měla svést dohromady výzkumníky i ochránce, botaniky i zoology k prezentaci výsledků a sblížení jejich postojů.

Organizace: Jitka Klimešová email: klimesova at butbn.cas.cz, Ondřej Mudrák email: mudrak at butbn.cas.cz
Botanický Ústav AV ČR Dukelská 135 379 82 Třeboň

 

© CSPE 2011 | web development Squelle Group | grafika Studio ILLEK | powered by Drupal