Nabídka dvou pracovních míst na AOPK

Ústředí AOPK v Praze na Chodově hledá 2 nové kolegy – věcné garanty právě začínajícího projektu – zoologa a botanika. Náplní jejich práce bude dílem odborné posouzení kvality dat sbíraných v projektu a jejich hodnocení, dílem organizační a administrativní zajištění spolupráce s externími monitorovateli - uzavírání smluv, formální přebírání díla. Projekt "Monitoring a mapování vybraných druhů a inventarizace maloplošných chráněných území" je financován z OPŽP po dobu 6 let. Jedná se o služební místa, tj. v režimu státní služby, na dobu určitou oněch 6 let, obě místa na plný úvazek, pracoviště Praha Chodov. Deadline pro podání přihlášek je 3. ledna 2017, předpokládaný nástup co nejdříve. Detaily výběrových řízení jsou zde:

 

zoolog - http://www.ochranaprirody.cz/res/archive/374/060831.pdf?seek=1511788873

 

botanik - http://www.ochranaprirody.cz/res/archive/374/060889.pdf?seek=1511858957

 

nebo totéž www.nature.cz - O AOPK ČR - volná místa - ústředí - služební místa Odborný rada - Krajinný ekolog (věcný garant projektu - botanik/zoolog)

 

Vedle těchto dvou pozic AOPK hledá také projektového garanta, který bude zodpovědný za koordinaci celého projektu: http://www.ochranaprirody.cz/res/archive/374/060830.pdf?seek=1511788845.

 

Kvalifikovaní uchazeči jsou velmi žádáni. Kdo má zájem, nechť se prosím hlásí způsobem popsaným v inzerátu.

© CSPE 2011 | web development Squelle Group | grafika Studio ILLEK | powered by Drupal