nové PhD pozice - výzkumná skupina Spatial Science in Ecology and Environment, FŽP ČZU v Praze

 

Vážení členové České společnosti pro ekologii,

skupina Spatial Science in Ecology and Environment, Fakulta životního prostředí ČZU v Praze, hledá uchazeče o PhD studium pro následující témata výzkumu:

  1. Indices based on Earth observation data as indicators of avian/plant diversity and distribution at multiple scales.
  2. Sentinel and UAS-borne data for improving NATURA 2000 habitat mapping.
  3. Development of methods for monitoring of cryosphere using microwave and optical satellite systems.
  4. Analysis of mass wasting and erosion dynamics in semi-arid areas from historical and modern satellite data.
  5. Remote Sensing for monitoring of measures supporting water retention.

 

Stipendium:

Nástupní stipendium 15 – 18 tis./měs. Kč netto s možností navýšení v průběhu studia na 20 – 25 tis. (benefity za průběžné plnění studijních povinností, získání vnitřního grantu, spolupráce na externích grantech, odměny za publikace). Konkrétní výše stipendia závisí na schopnostech a aktivitách studenta. Horní hranice není omezena.

 

Více informací na https://www.fzp.czu.cz/cs/r-6895-katedry-a-soucasti/r-7298-katedry/r-7300-katedra-aplikovane-geoinformatiky-a-uzemniho-planovani/r-11783-aktuality/hledame-nove-kolegy-doktorandske-studium.html

 

Prosím o šíření informace mezi potenciální zájemce.

© CSPE 2011 | web development Squelle Group | grafika Studio ILLEK | powered by Drupal