Nově zvolený výbor ČSPE a zápis z valné hromady

Vážení členové ČSPE,

Před nedávnou valnou hromadou proběhly volby členů do výboru a revizní komise společnosti, členové byli informováni o jejich výsledcích na valné hromadě. Do výboru byli zvoleni (v abecedním pořadí): Čiháková Kateřina, Čížek Lukáš, Drozd Pavel, Jersáková Jana (tajemnice), Remeš Vladimír, Sedláček Ondřej, Storch David (místopředseda), Tropek Robert (předseda). Do revizní komise byli zvoleni: Dolný Aleš, Kalusová Veronika, Knapp Michal, Mikátová Blanka, Sam Kateřina. Jménem nově zvoleného výboru děkuji těm členům předchozího výboru, kteří se rozhodli znovu nekandidovat, za práci pro Společnost v předchozích čtyřech letech.

V příloze rovněž najdete zápis z valné hromady na konferenci Ekologie 2019 v Olomouci. Budete-li k němu mít připomínek, neváhejte se ozvat na infoatcspe [dot] cz. Výbor v nejbližší době všechny body diskuze projedná a zváží formu jejich realizace.

Všem členům rovněž připomínám, že s nápady a návrhy může kterýkoliv člen Společnosti přicházet kdykoliv průběžně, budeme za ně moc rádi! Pište je opět na infoatcspe [dot] cz, případně kterémukoliv z členů výboru.

S pozdravem,
Robert Tropek
předseda ČSPE

© CSPE 2011 | web development Squelle Group | grafika Studio ILLEK | powered by Drupal