Pozice – PhD student půdní ekologie/mikrobiologie v Českých Budějovicích

Role mikroorganismů v retenci dusíku/fosforu v půdách malých lesních povodí

Katedra biologie ekosystémů, Přírodovědecká fakulta JU v Č. Budějovicích

Nástup možný od ledna 2020, standartní délka Ph.D. studia: 4 roky

Hledáme studenta, který by během své doktorské práce studoval retenci dusíku/fosforu v půdách malých lesních povodí sítě Geomon v ČR, v rámci širšího výzkumného projektu (Anglický název práce: The role of soil microbial community in controlling catchment scale nutrient retention.) Náplní práce bude studium přeměn N a P v půdních vzorcích s využitím půdně-biochemických analýz (stechiometrie mikrobní biomasy, exoenzymová aktivita, net transformace živin aj.), experimentů se stabilním izotopem 15N (gross mineralizace/imobilizace N, přirozený výskyt) a molekulárně biologických metod (kvantifikace funkčních genů, složení mikrobiálního společenstva) v souvislosti s C-N-P stechiometrií mikrobů, půdy a vody.

Pozadí projektu: Produktivita ekosystémů a rozklad organické hmoty jsou procesy závislé na dostupnosti živin, především dusíku (N) a fosforu (P). Rovnováha těchto procesů určuje schopnost ekosystémů živiny zadržovat a má vliv na dlouhodobou bilanci uhlíku (C). Z výsledků sledování bilance prvků v síti malých lesních povodí v ČR se ukazuje stechiometrická nerovnováha mezi půdami a koncentracemi CNP v povrchových vodách. Lze předpokládat, že mikrobiální společenstvo ovlivňuje tuto nerovnováhu a je odpovědné za variabilitou v retenci daných živin. Kombinací bilance prvků, chemického složení půd a charakterizace mikrobiální komunity a její aktivity budeme schopni vysvětlit a zobecnit principy retence živin v povodích. K objasnění těchto souvislostí využijeme přirozený depoziční gradient úživnosti půd a jejich acido-bazických vlastností. Výsledky budou využity pro koncepční revizi biogeochemického modelu tak, abychom byli schopni korektně predikovat dlouhodobý vývoj retence živin v lesních povodích.

Požadujeme absolventa příbuzného oboru (ekologie/mikrobiologie/biogeochemické zaměření aj.), se zájmem o fungování půdních procesů a schopností myslet i v širších souvislostech (půda-les-voda), motivovaného pro práci v laboratoři (co neumíš, to tě naučíme, důležitá je preciznost manuální práce a spolehlivost; požadujeme alespoň základní zkušenost s prací v chemické laboratoři typu navažování, pipetování, míchání jednoduchých roztoků apod.), s velkou mírou samostatnosti v užívání MS Office, schopností statistického hodnocení dat (Statistika nebo R apod.) a s dobrou znalostí anglického jazyka. Výhodou je předchozí zkušenost s molekulárně biologickými metodami a/nebo stabilními izotopy.

Nabízíme zkušené vedení, přivýdělek ke stipendiu, přátelský kolektiv nadšených vědců a techniků a práci v týmu na plně vybaveném pracovišti.

Zájemce prosíme o zaslání životopisu a krátkého motivačního dopisu Karolině Tahovské, KBE PřF JU v ČB, e-mail: skopck00atprf [dot] jcu [dot] cz, tel: +420 38 777 2359 Detailnější otázky k PhD studiu zodpovíme na stejné adrese. Pro přehled o místě studia je možné shlédnout https://www.prf.jcu.cz/ a https://kbe.prf.jcu.cz/cs/puda, případně https://www.facebook.com/puda.KBE/.

© CSPE 2011 | web development Squelle Group | grafika Studio ILLEK | powered by Drupal