Pozvánka RybIKon 2020

Vážené kolegyně a kolegové,

Dovolujeme si Vás pozvat na XVII. ročník Rybářské a ichtyologické konference (3.-5.11.2020 ve Vodňanech), konaný pod záštitou České limnologické společnosti.

Konferenční pozvánku zasíláme v příloze, bližší informace včetně přihlášky jsou k dispozici na: https://rybikon2020.webnode.cz

Výstupy: sborník s ISBN.

Pasivní účast: povolena (příjem textu do sborníku k publikování).

Bude umožněna i jednodenní účast za snížené vložné.

Těšíme se na Vaši účast.

Neváhejte s šíření informace mezi své kolegy a přátele.

Se srdečným pozdravem za organizační výbor,

Michaela Holubová

--
Mgr. Michaela Holubová
Biologické Centrum AV CR, v.v.i., Hydrobiologický ústav
(Biology Centre CAS, Institute of Hydrobiology)
Na Sádkách 7, České Budějovice 370 05, Czech Republic
tel. +420 387 775 838, mob./GSM: +420 608 570 399

© CSPE 2011 | web development Squelle Group | grafika Studio ILLEK | powered by Drupal