přednáška: Opomíjená úloha vegetace v distribuci sluneční energie a utváření klimatu

 

Vážení členové České společnosti pro ekologii,

 

Učená společnost České republiky nás zve na přednášku:

doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc., ENKI, o. p. s. Třeboň:

Opomíjená úloha vegetace v distribuci sluneční energie a utváření klimatu

 

Přednáška se koná v úterý 9. 4. v 16 hodin v hlavní budově AV ČR, Národní 3, Praha 1 (místnosti 205, 206).

 

 

Více informací najdete na:

https://learned.cz/cz/co-je-noveho/aktuality/pozvanka-na-mimoradnou-prednasku-ucene-spolecnosti.html

 

 

S pozdravem,

Ondřej Mudrák

tajemník ČSPE

© CSPE 2011 | web development Squelle Group | grafika Studio ILLEK | powered by Drupal