Přihlášky do nového ročníku Ceny Vojtěch Jarošíka

Vážení členové,

ČSPE a katedra ekologie PřF UK vyhlašují další ročník Ceny Vojtěcha Jarošíka o nejlepší studentskou publikaci v ekologii. Na základě diskuzí na poslední valné hromadě společnosti a řady podnětů od členů společnosti jsme mírně modifikovali pravidla. Od letošního ročníku bude možné přihlásit i publikace vydané do roku od obhajoby, pokud byly jejich rukopisy prokazatelně zahrnuty v dizertaci. Zároveň se aspiranti o cenu zavazují informovat o své práci v Bulletinu ČSPE a na nejbližší konferenci ČSPE, pokud se umístí na 1.-3. místě. Z těchto příspěvků bude vybrán nejlepší, který oceníme cestovním grantem na vybranou ekologickou konferenci v Evropě. Podrobnosti najdete v příloze, nebo na stránkách společnosti: http://www.cspe.cz/prihlasky-o-cenu-vojtecha-jarosika-za-rok-2019
Prosím všechny členy o šíření informací na svých pracovištích a mezi kolegy, zejména z řad nadaných studentů!

S pozdravem,
Robert Tropek, předseda ČSPE

© CSPE 2011 | web development Squelle Group | grafika Studio ILLEK | powered by Drupal