Profil člena

Holubová Kateřina

Bc. Kateřina Holubová
Pracoviště, adresa: 

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, katedra ekologie

Odborné zaměření: 

terestrická ekologie

© CSPE 2011 | web development Squelle Group | grafika Studio ILLEK | powered by Drupal