Profil člena

Douda Jan

Jan Douda
Pracoviště, adresa: 

Fakulta životního prostředí, ČZU v Praze

Odborné zaměření: 

vegetační ekologie

© CSPE 2011 | web development Squelle Group | grafika Studio ILLEK | powered by Drupal