Profil člena

Čeplová Natálie

Mgr. Natálie Čeplová, Ph.D.
Pracoviště, adresa: 

Ústav botaniky a zoologie PřF MU, Kotlářská 2, Brno
Katedra biologie PdF MU, Poříčí 7, Brno

Odborné zaměření: 

synantropní vegetace

© CSPE 2011 | web development Squelle Group | grafika Studio ILLEK | powered by Drupal