Profil člena

Horčičková Eva

Mgr. Eva Horčičková
Pracoviště, adresa: 

Přírodovědecká fakulta UK, Katedra botaniky,
Benátská 2, Praha 2, 12801

Odborné zaměření: 

Interakce rostlin a živočichů (volně žijící kopytníci v krajině, polinační ekologie)

© CSPE 2011 | web development Squelle Group | grafika Studio ILLEK | powered by Drupal