Profil člena

Cimalová Šárka

Mgr. Šárka Cimalová, Ph.D.
Pracoviště, adresa: 

Ostravská univerzita v Ostravě, Chittussiho 10, Ostrava - Slezská Ostrava

Odborné zaměření: 

Ekologie a diverzita rostlinných společenstev

© CSPE 2011 | web development Squelle Group | grafika Studio ILLEK | powered by Drupal