Profil člena

Drag Lukáš

Lukáš Drag
Pracoviště, adresa: 

Biologické centrum AV ČR
Entomologický ústav
Branišovská 31/1160
370 05 České Budějovice

Odborné zaměření: 

saproxylický hmyz, populační genetika

© CSPE 2011 | web development Squelle Group | grafika Studio ILLEK | powered by Drupal