Profil člena

Devetter Miloslav

RNDr. Miloslav Devetter, PhD.
Pracoviště, adresa: 

Ústav půdní biologie, Biologické centrum AV ČR v.v.i., Na sádkách 7, 370 05 České Budějovice

Odborné zaměření: 

ekologie vířníků a želvušek, taxonomie vířníků

© CSPE 2011 | web development Squelle Group | grafika Studio ILLEK | powered by Drupal