Profil člena

Černý Martin

RNDr. Martin Černý, Ph.D.
Pracoviště, adresa: 

Přírodovědecká fakulta UK
katedra ekologie
Viničná 7, CZ 12844 Praha 2

Odborné zaměření: 

hydrobiologie, limnologie, ekologie, zooplankton, Odonata

© CSPE 2011 | web development Squelle Group | grafika Studio ILLEK | powered by Drupal