Profil člena

Hais Martin

Martin Hais
Pracoviště, adresa: 

Laboratoř aplikované ekologie, Zemědělská fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Odborné zaměření: 

Dálkový průzkum Země, GIS, krajinná ekologie

© CSPE 2011 | web development Squelle Group | grafika Studio ILLEK | powered by Drupal