Profil člena

Farkačová Klára

Mgr. Klára Farkačová
Pracoviště, adresa: 

Katedra ekologie, Přírodovědecká fakulta UK
Viničná 7
128 00 Praha 2

Odborné zaměření: 

Evoluční ekologie

Jiná kontaktní adresa: 

Španielova 1286, 163 00 Praha 17

© CSPE 2011 | web development Squelle Group | grafika Studio ILLEK | powered by Drupal