Profil člena

Chroňáková Alica

RNDr. Alica Chroňáková, PhD.
Pracoviště, adresa: 

Biologické centrum AV ČR, v. v. i. - Ústav půdní biologie
Na Sádkách 7, 370 05 České Budějovice

Odborné zaměření: 

mikrobiální ekologie, půdní mikrobiologie

© CSPE 2011 | web development Squelle Group | grafika Studio ILLEK | powered by Drupal