Profil člena

Hadrava Jiří

Jiří Hadrava
Pracoviště, adresa: 

Přírodovědecká fakulta UK
Viničná 7
Praha 2

Odborné zaměření: 

entomologie

© CSPE 2011 | web development Squelle Group | grafika Studio ILLEK | powered by Drupal