Profil člena

Hubálek Zdeněk

prof. RNDr. Zdeněk Hubálek, DrSc.
Pracoviště, adresa: 

Ústav biologie obratlovců AVČR Brno, Klásterní 2, 69142 Valtice

Odborné zaměření: 

ekologie mikrobiálních patogenů; indexy asociace a druhové diverzity

© CSPE 2011 | web development Squelle Group | grafika Studio ILLEK | powered by Drupal