Profil člena

Bohdalková Eliška

Eliška Bohdalková
Pracoviště, adresa: 

Katedra ekologie, PřF UK v Praze, Viničná 7, 12844 Praha 2

Odborné zaměření: 

makroekologie

© CSPE 2011 | web development Squelle Group | grafika Studio ILLEK | powered by Drupal