Profil člena

Hošková Kristýna

Mgr. Kristýna Hošková
Pracoviště, adresa: 

Katedra botaniky, Benátská 2, Praha 2, 128 01
Centrum pro teoretická studia, Jilská 1, 110 00 Praha 1

Odborné zaměření: 

kvartérní ekologie rostlin a archeobotanika, fytolity

© CSPE 2011 | web development Squelle Group | grafika Studio ILLEK | powered by Drupal