Profil člena

Dušek Jan

Jan Dušek
Pracoviště, adresa: 

Beleco
Slezská 125
130 00 Praha 3

Odborné zaměření: 

ochrana přírody, ichtyologie

© CSPE 2011 | web development Squelle Group | grafika Studio ILLEK | powered by Drupal