Profil člena

Axmanová Irena

Mgr. Irena Axmanová, Ph.D.
Pracoviště, adresa: 

Ústav botaniky a zoologie, PřF, Masarykova univerzita, Kotlářská 2, 61137 Brno

Odborné zaměření: 

ekologie a diverzita vegetace, invazní druhy

© CSPE 2011 | web development Squelle Group | grafika Studio ILLEK | powered by Drupal