Profil člena

Baranovská Eliška

Ing. Eliška Baranovská, DiS.
Pracoviště, adresa: 

Student, ČZU, FŽP, Suchdol

Odborné zaměření: 

Ekologie, Entomologie, Populační biologie

© CSPE 2011 | web development Squelle Group | grafika Studio ILLEK | powered by Drupal