Profil člena

Hrušková Karolína

Bc. Karolína Hrušková
Pracoviště, adresa: 

Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
Zámek 1
252 43 Průhonice

Přírodovědecká fakulta
Univerzity Karlovy
Albertov 6, 128 00 Praha 2

Odborné zaměření: 

Ekologie, botanika

Jiná kontaktní adresa: 

Komenského 703
Velký Osek
28151

© CSPE 2011 | web development Squelle Group | grafika Studio ILLEK | powered by Drupal