Profil člena

Hrček Jan

Mgr. Jan Hrček, Ph.D.
Pracoviště, adresa: 

Entomologický ústav, Biologické centrum AV ČR a Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity
Branišovská 31, 37005 České Budějovice

Odborné zaměření: 

ekologie společenstev, molekulární ekologie, ekologie hmyzu

© CSPE 2011 | web development Squelle Group | grafika Studio ILLEK | powered by Drupal