Profil člena

Boukal David

doc. Ing. MgA. David Boukal, Ph.D.
Pracoviště, adresa: 

Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta,
Katedra biologie ekosystémů /
Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 31
České Budějovice
37005

Odborné zaměření: 

evoluční ekologie, populační dynamika, dynamika společenstev, antropogenní změny; ryby, vodní hmyz

© CSPE 2011 | web development Squelle Group | grafika Studio ILLEK | powered by Drupal