Profil člena

Herben Tomáš

Tomáš Herben
Pracoviště, adresa: 

Botanický ústav AV ČR
CZ-252 43 Průhonice

a

katedra botaniky PřF UK
Benátská 2
Praha 2

Odborné zaměření: 

ekologie rostlin, populační ekologie, ekologie společenstev

© CSPE 2011 | web development Squelle Group | grafika Studio ILLEK | powered by Drupal