Profil člena

Francek Jiří

Ing. Jiří Francek
Pracoviště, adresa: 

NaturaServis s.r.o.
kancelář společnosti

Lipenská 681
149 00 Praha 4 - Šeberov

Odborné zaměření: 

ekonomie

© CSPE 2011 | web development Squelle Group | grafika Studio ILLEK | powered by Drupal