Profil člena

Hořák David

RNDr. David Hořák, PhD.
Pracoviště, adresa: 

katedra ekologie, PřF UK v Praze, Viničná 7, 128 43 Praha 2

Odborné zaměření: 

evoluční ekologie, biogeografie, ornitologie

© CSPE 2011 | web development Squelle Group | grafika Studio ILLEK | powered by Drupal