Profil člena

Bárta Jiří

Jiří Bárta
Pracoviště, adresa: 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie ekosystémů
Laboratoř molekulární ekologie

Odborné zaměření: 

molekulární ekologie, izolace DNA/RNA, kvantifikace genové exprese

© CSPE 2011 | web development Squelle Group | grafika Studio ILLEK | powered by Drupal