Profil člena

Frouz Jan

Prof.Ing.Mgr. Jan Frouz, CSc.
Pracoviště, adresa: 

Ústav pro životní prostředí, PřFUK

Odborné zaměření: 

půdní biologie

© CSPE 2011 | web development Squelle Group | grafika Studio ILLEK | powered by Drupal