Profil člena

Doležal Jiří

Jiří Doležal
Pracoviště, adresa: 

Botanický ústav AV ČR v.v.i.
Úsek ekologie rostlin, Dukelská 135; 379 82 Třeboň

Odborné zaměření: 

funkční ekologie rostlin, studium konkurenčních vztahů u rostlin, horská ekologie

© CSPE 2011 | web development Squelle Group | grafika Studio ILLEK | powered by Drupal