Profil člena

Chuman Tomáš

Tomáš Chuman
Pracoviště, adresa: 

Katedra fyzické geografie a geoekologie, PřF UK, Albertov 6, Praha 2, 12843

Odborné zaměření: 

přirozená obnova vegetace disturbovaných ploch
tvorba půd na disturbovaných plochách
vztah geodiverzity a biodiverzity
změny krajinné struktury

© CSPE 2011 | web development Squelle Group | grafika Studio ILLEK | powered by Drupal