Profil člena

Chytrý Milan

Milan Chytrý
Pracoviště, adresa: 

Ústav botaniky a zoologie PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno

Odborné zaměření: 

ekologie společenstev, diverzita vegetace na velkých prostorových škálách

© CSPE 2011 | web development Squelle Group | grafika Studio ILLEK | powered by Drupal