Profil člena

Andreas Michal

Michal Andreas
Pracoviště, adresa: 

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.
Květnové nám. 391
252 43 Průhonice

Odborné zaměření: 

zoologie

© CSPE 2011 | web development Squelle Group | grafika Studio ILLEK | powered by Drupal